MEĐUNARODNO PRAVO - DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Diplomatsko i konzularno pravo - Obavjestenje

30.12.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Medjunarodno humanitarno pravo - Obavjestenje

28.12.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNI ODNOSI

Medjunarodni odnosi - Obavjestenje

28.12.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Medjunarodne organizacije - Obavjestenje

28.12.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - OSNOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

Obavještenje

23.11.2020


MEĐUNARODNO PRAVO - PRAVO MORA

Pravo mora - obavjestenje

23.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Online predavanje

23.11.2020


MEĐUNARODNO PRAVO - ISTORIJAT I RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRAVA

Obavještenje

23.11.2020


MEĐUNARODNO PRAVO - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Medjunarodno humanitarno pravo - Obavjestenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - OSNOVI I SISTEM MEĐUNARODNO PRAVNE ZAŠTITE LJUDSKI

Osnovi medjunarodnog javnog prava - Obavjestenje

23.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Medjunarodno javno pravo - predavanja

19.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

ECTS - Medjunarodno javno pravo 2019

08.10.2020


PRAVNE NAUKE - MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Mirno rješavanje sporova - online predavanja

11.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Medjunarodne organizacije - Online (ZOOM) predavanja

11.05.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA

Međunarodnapravna klinika - obavjestenje

08.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Međunarodne organizacije - prezentacija

13.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Međunarodne organizacije - nastavni materijal

30.03.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA

Unapređivanje rada Međunarodnopravne klinike - Izbjegličko pravo

10.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Nova objava - 11.02.2020 11:09

11.02.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Predavanja online 24.11.2020. u 12h

24.12.2019


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Međunarodno javno pravo - predavanje

17.12.2019


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Predavanja - Program među-univerzitetskih video predavanja u Podgorici

22.10.2019


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

ECTS - Medjunarodno humanitarno pravo

08.10.2019


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

ECTS - Medjunarodne organizacije

08.10.2019


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA

ECTS - MEDJUNARODNOPRAVNA KLINIKA

20.02.2018


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

09.01.2018


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNI ODNOSI

ECTS - Medjunarodni odnosi

26.09.2017