SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Rezultati prvog kolokvijuma - popravni rok

08.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Rezultati prvog kolokvijuma - popravni rok

08.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD I PRAVA DJETETA

Socijalni rad i prava djeteta - predavanje

03.11.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA

31.10.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA

31.10.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Rezultati prvog kolokvijuma

31.10.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Rezultati prvog kolokvijuma

31.10.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

PRVI KOLOKVIJUM

23.10.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

PRVI KOLOKVIJUM

23.10.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Promjena termina

02.09.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Promjena termina

02.09.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Promjena termina

02.09.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Promjena termina

02.09.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitna pitanja

25.05.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitni termini

25.05.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitna pitanja

25.05.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitni termini

25.05.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - obavještenje

20.04.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - obavještenje

20.04.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - prvo predavanje

11.02.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - prvo predavanje

11.02.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Socijalni rad sa djecom i porodicom - termini

11.10.2019


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Socijalni rad sa djecom i porodicom - termini

11.10.2019


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Posjeta Komanskom mostu

16.10.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - PROMJENA TERMINA PREDAVANJA

11.02.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD I PRAVA DJETETA

Socijalni rad i prava djeteta - odlaganje

25.12.2017


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD I PRAVA DJETETA

Socijalni rad i prava djeteta - predavanje

25.12.2017


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD I PRAVA DJETETA

Socijalni rad i prava djeteta - predavanje

13.11.2017


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA DJECOM I PORODICOM

Socijalni rad sa djecom i porodicom - predavanje

19.10.2017