NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Termin održavanja II kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija

03.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Termin održavanja I kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija

29.10.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA I SIMULATORI

Vjezbe iz Prakticne navigacije - simulatori na Nautici i pomorskom saobracaju

13.02.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.01.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU

Popravni kolokvijumi iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

18.01.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU

Ispit iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

14.01.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU

Rezultati kolokvijuma II iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

25.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU

Kolokvijum II iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

17.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU

Kolokvijum I iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Kolokvijum II iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

03.05.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Link ka web portalu za svijetla

02.05.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Vjezbe iz prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju, 3. maj 2018.

28.04.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Obavezno predavanje, 20.4.2018.

19.04.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma I iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

01.04.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma I iz Drzanja straze na Nautici (ponovci)

01.04.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRAKTIČNA NAVIGACIJA

Kolokvijum I iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.03.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici

30.01.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

30.01.2018


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama

26.01.2018


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama

23.01.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

16.01.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

16.01.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2017


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

24.12.2017


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

14.12.2017


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Kolokvijum II iz Navigacije II na Pomorskim naukama

11.12.2017


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Predavanja iz Navigacije II na Pomorskim naukama

05.12.2017


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Rezultati kolokvijuma I iz Navigacije II na Pomorskim naukama

22.11.2017


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke navigacije na Nautici

22.11.2017


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (Ponovci)

22.11.2017


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Kolokvijum I iz Navigacije II na POmorskim naukama

08.11.2017


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

08.11.2017


POMORSKE NAUKE - NAVIGACIJA II

Dodatak za vjezbanje za Navigaciji II na Pomorskim naukama

05.11.2017