SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA

taktika i strategija izabranog sporta - FUDBAL

18.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA

REZULTATI ISPITA TAKTIKA I STRATEGIJA FUDBALA OD 04.09.

06.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa pionira u izab.sportu

REZULTATI ISPITA TRENAZNI PROCES I PRAKSA PIONIRA U FUDBALU OD 04.09.

06.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa kadeta u izab.sportu

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa seniora u izab.sportu

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

OCJENE NAKON ZAVRSNOG ISPITA

05.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa kadeta u izab.sportu

OCJENE NAKON ZAVRSNOG ISPITA

05.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa seniora u izab.sportu

OCJENE NAKON ZAVRSNOG ISPITA

05.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa kadeta u izab.sportu

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

02.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

02.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa seniora u izab.sportu

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

02.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

REZULTATI KOLOKVIJUMA 2 - TRENAZNI PROCES I PRAKSA OMLADINACA-FUDBAL

25.06.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa kadeta u izab.sportu

REZULTATI KOLOKVIJUMA 2 - TRENAZNI PROCES I PRAKSA KADETA-FUDBAL

25.06.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa seniora u izab.sportu

REZULTATI KOLOKVIJUMA 2 - TRENAZNI PROCES I PRAKSA SENIORA-FUDBAL

25.06.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa kadeta u izab.sportu

REZULTATI KOLOKVIJUMA 1 - TRENAZNI PROCES I PRAKSA KADETA-FUDBAL

14.06.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

REZULTATI KOLOKVIJUMA 1 - TRENAZNI PROCES I PRAKSA OMLADINACA-FUDBAL

14.06.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa seniora u izab.sportu

REZULTATI KOLOKVIJUMA 1 - TRENAZNI PROCES I PRAKSA SENIORA-FUDBAL

14.06.2020