Obavještenja za predmete - Matematika i računarske nauke


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

20.06.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezulati završnog ispita i predlog ocjena

10.06.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog kolokvijuma

28.05.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Rezultati

23.05.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Rezultati i popravni kolokvijum

16.05.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Odbrana projekta

09.05.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Rezultati I kolokvijuma

02.05.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum

22.04.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezulati drugog testa

15.04.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog testa

26.03.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijumi

18.03.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Prvi test biće odžan u srijedu 20.03.2019. godine u terminu predavanja

18.03.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Predavanja predviđena za 20.02.2019. godine neće biti održana. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

20.02.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Evidencija poena

03.02.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.01.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Popravni kolokvijum

24.01.2019


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Ocjene

22.01.2019


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.01.2019


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Rezultati drugog kolokvijuma

12.01.2019


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma

29.12.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Termin drugog kolokvijuma

29.12.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Trenutni broj bodova

28.12.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Popravni kolokvijum

24.12.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 20.12.2018 12:38

20.12.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Rezultati II kol.

20.12.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Rezultati kolokvijuma

18.12.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Збирни резултати и предлози оцјена

18.12.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Drugi domaci

17.12.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematičko modeliranje

Termini kolokvijuma (gradivo vježbi)

13.12.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Kolokvijum

10.12.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Поправни колоквијум

10.12.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Drugi kolokvijum

07.12.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Rezultati I kol.

30.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematičko modeliranje

Консултације о семинарском раду

27.11.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Termin popravnog prvog kolokvijuma

26.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Резултати колоквијума

24.11.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Prvi kolokvijum

21.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Termin održavanja vježbi

18.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Колоквијум

15.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Termin prvog kolokvijuma

14.11.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijumi

03.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematičko modeliranje

Neke teme iz Matematičkog modeliranja

07.10.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Literatura iz Aktuarske matematike

26.09.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Septembarski rok

20.08.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Promjena termina završnog ispita

06.06.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Popravni kolokvijum

27.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Bodovi

24.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Nova objava - 21.05.2018 21:41

21.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

17.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Trenutni broj bodova

16.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Ispiti

14.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Odbrana projekta

02.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati drugog testa

27.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Drugi test

13.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum u 17h

11.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Materijali sa vjezbi

05.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum - 31.03.2018 13:20

31.03.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog testa

30.03.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Novi termini predavanja i vježbi

28.02.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Odlaganje vježbi

22.02.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Spisak studenata

14.02.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Evidencija

06.02.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Evidencija

31.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Evidencija i rješenja

25.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 22.01.2018 22:34

22.01.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Evidencija poena

18.01.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 09.01.2018 23:28

09.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 28.12.2017 23:33

28.12.2017


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 27.12.2017 17:55

27.12.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Popravni kolokvijum

23.12.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Drugi kolokvijum

20.12.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Резултати колоквијума и предлози оцјена

12.12.2017


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum je sjutra 24.11. - 23.11.2017 16:20

23.11.2017


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum - 20.11.2017 12:33

20.11.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Prvi kolokvijum

12.11.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Seminarski rad

12.11.2017


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum

04.11.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Izmjena rasporeda

27.09.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

29.06.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Predlog ocjena - 25.06.2017

25.06.2017