TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ2x1
1B+5S+1P
ŽARKO ZEČEVIĆ3x1
1B+5S+1P