TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV2x1
9B+3S
ŽARKO ZEČEVIĆ3x1
9B+3S