Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services – LNSS
Naziv : Usluge podrške bibliotetskoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj ljudskih resursa i reformu usluga biblioteka - LNSS
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : LNSS
Web site : https://lnss-projects.eu/bal/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 68782
Ukupan budzet : 808868
Rukovodilac :
Opis : Jačanje i modernizacija biblioteke i poboljšanje nivoa kompetencija i vještina bibliotečkog osoblja u visokoškolskim ustanovama u zemljama Zapadnog Balkana. Nivo kompetencija i vještina bibliotečkog osoblja nije na visokom nivou u ciljnim zemljama. Bibliotečko osoblje mora biti obučeno za savremene bibliotečke standarde i prakse. Glavni izazov sa kojim se suočavaju je da se transformišu u moderne elektronske biblioteke jačanjem dubljeg uključivanja bibliotečkog osoblja u naučna istraživanja. Potrebna je proaktivnija uloga biblioteka u nastavi i učenju. Biblioteke se moraju promovisati kao važni centri informatičke pismenosti i celoživotnog učenja dostupni svim učenicima kao pomoć u razvoju njihovih sposobnosti kritičkog mišljenja. LNSS će modernizovati visokoškolske ustanove u partnerskim zemljama kroz poboljšanje performansi, relevantnosti i dostupnosti biblioteka. LNSS će se baviti ključnim izazovima koji se tiču kvaliteta biblioteka za partnerske zemlje i nedostatka savremenih bibliotečkih standarda i praksi. LNSS će poboljšati nivo kompetencija i vještina bibliotečkog osoblja u visokom obrazovanju kroz LNSS nastavne planove i programe obuke - poboljšavajući upravljanje, profil i kvalitet biblioteka doprinoseći pozitivno nastavi i učenju.


Balkan countries. The level of competencies and skills of library staff is not of a high standard in the target PCs. Library staff need to be trained in modern library standards