Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Reforming doctoral studies at University of Montenegro
Naziv : Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore
Početak : 31.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : REDOS
Web site : http://www.redos.ac.me/
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 45139.03
Ukupan budzet : 45139.03
Rukovodilac :
Opis : Reforma doktorskih studija (DS) na Univerzitetu Crne Gore (UCG) u skladu sa Bolonjskim procesom i Salcburškim principima, uz obezbjeđenje kvaliteta istraživanja i sinergije između akademske zajednice, industrije i inovacija. Izrađena je Strategija za reformu i unapređenje DS na UCG. Unaprijeđena je funkcionalnost, kvalitet i vidljivost Centra za doktorske studije (CDS) na UCG kroz obuku supervizora, kandidata i upravnih i administrativnih odbora odgovornih za DS. Razvijen je informacioni sistem i mreža CDS-a i omogućen je pristup naučnim bazama podataka. Poboljšana je vidljivost internacionalizacije doktorskih studija i CDS-a. Obezbijeđena je održivost CDS-a u organizacionoj šemi UCG-a.


The reform of Doctoral Studies (DS) at the University of Montenegro (UoM) in line with the Bologna Process and Salzburg Principles, by fostering quality of research and synergy between academia, industry and innovation. The Strategy for reforming and improving DS was developed. The functionality, quality and visibility of the UoM’s Centre for DS (CDS) are enhanced, by training of supervisors, candidates and management and administrative boards responsible for DS. Information System and Network are developed and access to scientific databases is enabled. The visibility of internationalisation of DS and CDS is improved. Sustainability of CDS is achieved within organisational scheme of UoM.