Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Development of the Centre for International Cooperation and Career Development
Naziv : Razvoj Centra za međunarodnu saradnju i za razvoj karijere
Početak : 31.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : DCIC
Web site :
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 18041.38
Ukupan budzet : 18041.38
Rukovodilac :
Opis : Razvijanje operativne mreže koordinatora za međunarodnu saradnju na organizacionim jedinicama UCG, povećanje efikasnosti u oblasti međunarodne saradnje (izrada smjernica i sistema za upravljanje procesima rada, implementacija softvera za efikasnije administriranje bilateralne saradnje i studentske mobilnosti, sprovođenje kontinuirane obuke zaposlenih koji se bave poslovima međunarodne saradnje), te unapređenje kvaliteta savjetodavnih usluga i podrške studentima, akademskom i neakademskom osoblju univerziteta vezano za međunarodnu saradnju i razvoj karijere.


The development of an operational network of international relations coordinators at the organisational units of the university, increasing efficiency in the field of international cooperation (development of guidelines and process management system, implementation of software for more efficient administering of bilateral cooperation and students mobility, conducting continuous training of staff dealing with international cooperation) and improving the quality of the advice and support to the students, academic and non-academic staff of the university regarding international cooperation and career development.