Elektrotehnički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Radunović MomčiloX

Radunović Momčilo je rodjen 1966. godine u Beranama gdje je završio srednju Elektro-tehničku školu.

Godine 1987. Preselio se u Podgoricu i poceo da radi u fabrici plastike “Elastik” na održavanju industrijske elektronike.

Od 1990. godine prelazi na radno mjesto Šefa Servisa za Održavanje Kompjutera I Kompjuterske Opreme u Računskom Centru Republičkog Sekretarijata za Razvoj Crne Gore.

Prelazi na Elektro-Tehnički Fakultet 1998. godine gdje dobija poziciju Laboranta. Odatle je unaprijedjen na poziciju Višeg Laboranta 2008. na kojoj ostaje do danas.