Momčilo Radunović


Momčilo Radunović
Šifra: 130084
Prezime i ime: Momčilo Radunović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Osnove Elektrotehnike I1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Osnovi elektrotehnike I1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Osnove Elektrotehnike II1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Osnove Elektrotehnike II1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Elektrotehnički materijali1x(4B+4S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Teorija električnih kola1x(4B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Teorija električnih kola1x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Analogna i digitalna elektronika1x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Osnove Elektronike1x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Elektrane1x(2B+4S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
5 Elektronika1x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
5 Osnove analognih telekomunikacija1x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
5 Sistemi automatskog upravljanja0.5x(2B+3S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Teorija sistema automatskog upravljanja0.5x(3B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Uvod u električne masine i transformatori0.5x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Analiza elektroenergetskih sistema I0.5x(3B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Digitalna elektronika (etr)0.5x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Električne masine u elektroenergetskim sistemima0.5x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Elementi sistema automatskog upravljanja0.5x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Energetska elektronika (ea)1x(3B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Energetska elektronika (etr)0.5x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Mjerenja u elektronici0.5x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Osnove digitalnih telekomunikacija1x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Rotacione mašine0.5x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Visokonaponska razvodna postrojenja1x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Analiza EES II0.5x4
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
7 Električni pogoni (aie)1x2
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Električni pogoni (ees)0.5x4
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
7 Fizičko-tehnička mjerenja1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
7 Mikrotalasna tehnika0.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
7 Modelovanje i simulacija dinamičkih sistema1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije
7 Optičke komunikacije1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
7 Projektovanje VLSI kola0.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
7 Prostiranje i zračenje EMT0.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije
7 Radiokomunikacije1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
7 Simulacije elektronskih kola2x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Tehnika visokog napona1x4
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
7 Upravljanje tehnološkim procesima1x2
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije
8 Digitalni telekomunikacioni sistemi1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
8 Elektronski mjerni instrumenti0.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
8 Industrijska elektronika2x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
8 Mikrotalasna mjerenja1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
8 Projektovanje digitalnih sistema1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
8 Projektovanje mikrokontrolerskih sistema2x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
8 Relejna zaštita2x4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije