Momčilo Radunović

Momčilo Radunović

viši laborant | Elektrotehnički fakultet

Radunović Momčilo je rodjen 1966. godine u Beranama gdje je završio srednju Elektro-tehničku školu. Godine 1987. Preselio se u Podgoricu i poceo da radi u fabrici plastike “Elastik” na održavanju industrijske elektronike. Od 1990. godine prelazi na radno mjesto Šefa Servisa za Održavanje Kompjutera I Kompjuterske Opreme u Računskom Centru Republičkog Sekretarijata za Razvoj Crne Gore. Prelazi na Elektro-Tehnički Fakultet 1998. godine gdje dobija poziciju Laboranta. Odatle je unaprijedjen na poziciju Višeg Laboranta...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I0 x 00 x 01 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I0 x 00 x 01 x 10
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 00 x 01 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 00 x 01 x 10
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA0 x 00 x 01 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA0 x 00 x 01 x 6
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3ELEKTRIČNA MJERENJA0 x 00 x 01 x 7
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3ELEKTRIČNA MJERENJA0 x 00 x 01 x 6
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI0 x 00 x 01 x 6
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI0 x 00 x 01 x 7
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 5
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTRANE0 x 00 x 01 x 7
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 00 x 01 x 4
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4OSNOVI ELEKTRONIKE0 x 00 x 01 x 6
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA0 x 00 x 01 x 6
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I0 x 00 x 01 x 3
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORE0 x 00 x 01 x 5
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5ENERGETSKA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5DIGITALNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 0.5 x 4
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6TELEKOMUNIKACIONE MREŽE0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ELEKTRIČNE MAŠINE0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ELEKTRIČNE MAŠINE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA0 x 00 x 01 x 4
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6RADIOKOMUNIKACIJE0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6OPTIČKE KOMUNIKACIJE0 x 00 x 0.5 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6MJERENJA U ELEKTRONICI0 x 00 x 01 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave