Stefan Vujović

dr Stefan Vujović

saradnik u nastavi dr | Elektrotehnički fakultet

Stefan Vujović  je rođen 04.02.1990. god. u Sarajevu.  Osnovnu  školu  „Marko Miljanov“ u Podgorici  je završio kao đak generacije i dobitnik je diplome „Luča“.  Nakon završene osnovne škole, upisao je gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici , koju je takođe završio kad dobitnik diplome „Luča“. Nakon završene srednje škole upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici koji završava sa prosječnom ocjenom 9,91. Potom se...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujović, S., Draganić, A., Lakičević Žarić, M., Orović, I., Daković, M., Beko, M. & Stanković S.Sparse Analyzer Tool for Biomedical SignalsSensors
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stanković, Lj., Daković, M., Stanković, I. & Vujović, S.On the Errors in Randomly Sampled Nonsparse Signals Reconstructed With a Sparsity AssumptionIEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stanković, Lj., Daković, M. & Vujović, S.Reconstruction of Sparse Signals in Impulsive Disturbance EnvironmentsCircuits, Systems, and Signal Processing
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stanković, Lj., Daković, M. & Vujović, S.Adaptive Variable Step Algorithm for Missing Samples Recovery in Sparse SignalsIET Signal Processing

Obavjestenja iz nastave

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Materijal za računske vježbe (školska godina 2020/2021)

Energetika i automatika-Programiranje I

Materijal za vježbe (školska godina 2020/2021)

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Ažurirana peta prezentacija sa predavanja

Energetika i automatika-Programiranje I

Ažurirana peta prezentacija sa predavanja

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II

Termin prvog laboratorijskog testa

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II

Nadoknada nastave

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II

Nastava petak 22.10.2021

Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Računske vježbe - 21.10.2021.

Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja

Rezultati apsolventskog roka

Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja

Termin polaganja apsolventskog roka

Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Predavanja - 21.10.2021

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Ažurirana četvrta prezentacija sa predavanja