Radoš Bulatović


Radoš Bulatović
Šifra: 140016
Prezime i ime: Radoš Bulatović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
R. Tomović, R. Bulatović, J. Jovanović, M. Mijanović-Markuš, A. Vujović, M. Mumović, A. Tomović, V. VujoševićAnalysis of needs of the processing industry in Montenegro for establishment of the Laboratory for industrial designIOP Conference Series: Materials Science and Engineering