Radoš Bulatović

dr Radoš Bulatović

redovni profesor | Mašinski fakultet | honorarno

Rođen sam 31.12.1952. godine u Jabuci, opština Kolašin. Osnovnu školu sam završio u Kolašinu, a gimnaziju Prirodno - matematičkog smjera u Titogradu. Diplomirao sam na Mašinskom  fakultetu na smjeru mehanizacije 1977. Za asistenta pripravnika na Katedri za opšte mašinstvo sam izabran 16.05.1978. godine. Studije trećeg stepena  sam započeo šk. 1977/78. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu na odjeku za opšte mašinske konstrukcije. Te studije sam završio 13. januara...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFMAŠINSTVOOsnovne6POUZDANOST2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
R. Tomović, R. Bulatović, J. Jovanović, M. Mijanović-Markuš, A. Vujović, M. Mumović, A. Tomović, V. VujoševićAnalysis of needs of the processing industry in Montenegro for establishment of the Laboratory for industrial designIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Obavjestenja iz nastave