Radoš Bulatović


Radoš Bulatović
Šifra: 140016
Prezime i ime: Radoš Bulatović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFMEHATRONIKAMagistarske1OSNOVI MAŠINSTVA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOMagistarske1OBLIKOVANJE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA4 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3MAŠINSKI ELEMENTI I3 x 03 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne3MAŠINSKI ELEMENTI I3 x 03 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAMagistarske3PROJEKAT 23 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3MAŠINSKI ELEMENTI I3 x 12 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3OSNOVE MAŠINSTVA3 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor