Goran Ćulafić


Goran Ćulafić
Šifra: 140045
Prezime i ime: Goran Ćulafić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo (2017)
1 Tehnička mehanika3x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)
1 Tehnička mehanika2x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorska elektrotehnika (2017)
1 Tehnička mehanika3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
2 Otpornost materijala22
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
6 Otpornost konstrukcija32
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
6 Sinteza mehanizama22
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
6 Sinteza mehanizama2x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
1 Mehanika mašina3x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
1 Mehanizmi u finalnim proizvodima32
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
1 Mehanizmi u mašinama i uređajima za mehaničku preradu drveta32
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
1 Predmet vezan za magistarski rad sa MF4x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije