Goran Ćulafić


Goran Ćulafić
Šifra: 140045
Prezime i ime: Goran Ćulafić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor