Radisav Dubljević


Radisav Dubljević
Šifra: 290134
Prezime i ime: Radisav Dubljević
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske1AGROEKOLOGIJA4 x 12 x 10 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske2KRMNO BILJE4 x 12 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne2PROIZVODNJA KRMNOG BILJA4 x 01 x 01 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2PROIZVODNJA KRMNOG BILJA3 x 11 x 11 x 2
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke2SJEMENARSTVO3 x 10 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4KRMNO BILJE3 x 10 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5KRMNO BILJE3 x 02 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne5LIVADARSTVO SA PAŠNJAŠTVOM3 x 11 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6SJEMENARSTVO3 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije