Biotehnički fakultet

Biografija - Dubljević Radisav
Biografija - Dubljević Radisav

BIOGRAFIJA

Lični podaci: Rođen sam 04. 06. 1958. godine u Dubljevićima, Plužine, Crna Gora.

PODACI O OBRAZOVANJU:

Nakon osnovne škole završio sam Srednju poljoprivrednu školu u Baru, a potom upisao Poljoprivredni fakultet u Zemunu i diplomirao u junu 1981. godine. Na istom fakultetu završio sam postdiplomske studije na grupi Ekologija i agrotehnika biljaka za ishranu stoke.

Magistarski rad pod naslovom Proizvodna vrijednost travno–leguminoznih smješa u zavisnosti od njihovog sastava  odbranio sam 1991. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i stekao zvanje Magistra poljoprivrednih nauka.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Proizvodne osobine nekih jednogodišnjih krmnih biljaka u agroekološkim uslovima Zetsko-Bjelopavlićke ravnice odbranio sam 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje doktora biotehničkih nauka

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Kao diplomirani inžinjer agronomije zaposlio sam se u PTK »Nikšić« OOUR »Trgovina i poljoprivreda« Plužine kao tehnolog, a kasnije kao rukovodilac poljoprivredne proizvodnje.

U januaru 1985. godine zasnovao sam radni odnos u Poljoprivrednom institutu kao stručni saradnik, a od 1991. godine kao viši stručni saradnik iz oblasti Krmno bilje. U periodu od 1988. do 2002. godine obavljao sam poslove Rukovodioca Zavoda za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje Poljoprivrdnog, a kasnije Biotehničkog instituta.

U zvanje Naučnog saradnika biran sam  09. 07. 2002. godine, za  Višeg naučnog saradnika iz oblasti Krmnog bilja izabran sam 02. 09. 2008. godine (Odluka br. 01-1846).

Osnivanjem Biotehničkog fakulteta 2007. godine izabran sam za predavača za izvođenje nastave na predmetima: Krmno bilje i Proizvodnja krmnog bilja, a  2012. i na predmetu Sjemenarstvo.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.