Mirko Bulatović


Mirko Bulatović
Šifra: 290263
Prezime i ime: Mirko Bulatović
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 22.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.660
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Agrometeorologija1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
2 Agrometeorologija1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
3 Melioracije1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
3 Melioracije1x3
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
2 Melioracije i uređenje zemljišta1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017)
2 Melioracije i uređenje zemljišta2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije