Jelena Lazarević


Šifra: 355011
Prezime i ime: Jelena Lazarević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.210
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -13.95%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)
2 Pedologija1x3
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
2 Cvjećarstvo2x11x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
4 Ukrasno mediteransko bilje2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazarević, J., Keča, N. & Martinović, A.Mycorrhization of conteinerized Pinus nigra seedlings with Suillus granulatus under open field conditionsForest Systems