Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Akademske
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Objasni značaj ratarstva i povrtarstva u okviru biljne proizvodnje;
  • Analizira rezultate dobijene primjenom laboratorijskih metoda u oblasti ratarstva i povrtarstva;
  • Rukovodi procesom proizvodnje u oblasti ratarstva i povrtarstva;
  • Primjeni tehnološka znanja u oblasti ratarsko-povrtarske proizvodnje;
  • Preporuči mjere za unapređenje ratarsko-povrtarske proizvodnje;
  • Učestvuje u izvođenju nastave u odgovarajućim srednjim školama, te praktičnih i laboratorijskih vježbi u procesu visokoškolskog obrazovanja;
  • Prati dostignuća u nauci i predlaže održiva rješenja;
  • Priprema nova rešenja na osnovu naučno-istraživačkih saznanja.