Vijesti

Vebinar o kršenju akademskog integriteta

Erasmus+ konkurs za mobilnost

Obuka - CIHEAM Bari

COST radni sastanak u Lisabonu

Posjeta učesnika Međunarodne nedelje obuke iz Granade

Sajam sezonskog zapošljavanja u Tivtu za studente Univerziteta Crne Gore

Novi naslovi u Biblioteci umjetnosti

Uspostavljena saradnja sa Fudbalskim savezom Crne Gore

Prezentacija mogućnosti saradnje sa fabrikom HI "Poliex" AD Berane

Razvoj preduzetničkih ideja i kompetencija - obuka

Obuka kandidata za kontrolore održana 10.03. i 17.03. 2022. godine

Univerzitet Crne Gore domaćin treće internacionalne nedjelje obuke

Dan otvorenih vrata

Mjesec frankofonije

Predavanje: Psihologija pobjednika