Vijesti

Program stipendiranja Evropske laboratorije za molekularnu biologiju Christian Boulin

Studentkinja Gracija na Filološkom fakultetu UCG istraživala italijanizme u Crnoj Gori

Nove publikacije Centralne univerzitetske biblioteke

Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj

Uspostavljena saradnja sa Fakultetom za sport i psihologiju iz Novog Sada

Project partners

Erasmus + konkursi za mobilnost studentata i osoblja