Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

• Objasniti glavne koncepte u funkcionalnim područjima menadžmenta u pomorstvu, logistike, računovodstva, marketinga, finansija i tehnologije. • Procijeniti pravne, socijalne i ekonomske specifičnosti okruženja u kojem posluju preduzeća u pomorstvu. • Opisati i objasniti etičke obaveze i odgovornosti brodovlasnika, lučkog menadžmenta i ostalih dominantnih subjekata koji posluju u širokom spektru pomorskih djelatnosti. • Primijeniti alate koji su podrška poslovnom odlučivanju u pomorstvu. • Konstruisati i predstaviti usmene i pisane oblike profesionalne komunikacije u poslovnoj praksi u pomorstvu. • Primijeniti znanja savremenih poslovnih koncepata i funkcija u pomorstvu, ali na integrisani način. • Upotrebljavati znanja iz bazičnih društvenih i prirodnih nauka koje svoju primjenu nalaze u pomorstvu. • Poznavati i koristiti specifičnu terminologiju iz oblasti pomorstva; • Primjenjivati stečena specifična znanja u oblasti carina, špediterskog poslovanja i osiguranja u pomorstvu. • Poznavati sisteme ekonomskog, menadžment i logističkog funkcionisanja luka. • Poznavati forme i modalitete funkcionisanja brodarskih preduzeća. • Razvijanje modela prilagođavanja crnogorske pomorske privrede savremenim svjetskim tendencijama u ovoj oblasti. • Demonstriranje vještina i sposobnosti timskog rada. • Poznavanje savremenih sistema pomorskog transporta. • Upotrebljavanje stečenih specifičnih znanja u cilju poboljšanja kompetencija crnogorskih pomorskih preduzeća uključenih u sistem pomorskog transporta.