Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Nakon svršetka osnovnih studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati opštim ishodima učenja i biti osposobljeni da: •Definišu, razumiju i kreativno riješe profesionalne zadatke iz oblasti mašinstva. •Pokazuju sposobnost kreativnog, analitičkog i sintetičkog razmišljanja. •Primjenjuju principe profesionalne odgovornosti i etike. •Koriste profesionalnu usmenu i pismenu komunikaciju, uključujući i korišenje tehničkog engleskog jezika. •Koriste informacione i komunikacione tehnologije. •Pronalaze informacije i kritički ih procjenjuju, kao i da samostalno unapređuju sopstvene vještine i znanja iz različitih inženjerskih oblasti. •Pokazuju vještine potrebne za timski rad i uspostavljanje interdisciplinarnih partnerskih veza. •Poštuju sigurnosne, funkcionalne, ekonomske i principe zaštite životne okoline u radu. •Postupaju u skladu sa inženjerskim kodeksom. Nakon svršetka osnovnih studija studijskog programa Mašinstvo studenti će ovladati i specifičnim ishodima učenja i biti osposobljeni da: •Primjenjuju znanja iz teorijskih disciplina koje su fundamentalne za razumijevanje tehničkih aspekata mašinstva. •Primjenjuju znanja iz stručnih disciplina iz oblasti mašinstva, kao i komplementarnih oblasti (metalurgije, elektrotehnike, informatike, ekonomije). •Posjeduju osnovne inženjerska znanja, vještine i kompetencije potrebne za nastavak studija na master studijama studijskog programa Mašinstvo. •Samostalno stiču nova znanja i vještine. •Izvrše jednostavnije stručne organizacione zadatke, kao i da samostalno riješe dobro definisane inženjerske zadatke. •Rade u oblasti energetike, konstrukcionog ili proizvodnog mašinstva zavisno od izbornog modula za koji se opredijele. Specifični ishodi učenja pojedinačnih predmeta nastavnog plana akademskih osnovnih studija studijskog programa Mašinstvo su dati u katalozima predmeta