POSTUPCI ZAVARIVANJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Klasifikuju dodatne materijale prema postupku zavarivanja. 2. Objasne fiziku električnog luka. 3. Prepoznaju postupke zavarivanja i definišu oblast njihove primjene. 4. Izaberu tehniku zavarivanja za konkretni spoj i konkretan postupak zavarivanja. 5. Prepoznaju i objasne greške u zavarenim spojevima. 6. Razlikuju metode za ispitivanje i kontrolu zavarenih spojeva bez razaranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ2x1
3S+1P
2x1
3S+1P