Rektorat

Dodatni „korona“ ispitni rok od 9. do 16. jula

Na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore kojom je predsjedavao v.f. rektor prof. dr Vladimir Božović usvojene su izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2021/22. kojima je predviđen dodatni „korona“  ispitni rok u periodu od 9. do 16. jula. Nakon razmatranja pozitivnog mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta Univerzitet Crne Gore, članovi Senata usvojili su...

Image
Centar za međunarodnu saradnju

Radionica na temu Interkulturalnost u visokom obrazovanju