O Fakultetu
Filološki fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore koja se bavi obrazovnim, naučno-istraživačkim radom, stručnim radom i kao takva predstavlja ustanovu visokog obrazovanja.

U okviru Filološkog fakulteta, realizuju se sljedeći studijski programi:

  • Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
  • Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
  • Engleski jezik i književnost
  • Ruski jezik i književnost
  • Njemački jezik i književnost
  • Francuski jezik i književnost
  • Italijnski jezik i književnost.

Pored toga, studenti mogu izabrati i izučavanje nekog od ovih jezika kao drugog stranog jezika na osnovnim studijama, uključujući i španski.

Naši programi, na kojima predaje najbolji nastavni kadar u Crnoj Gori, nude široko obrazovanje koje će studentima omogućiti da, nakon završetka studija, rade u prosvjeti, prevodilaštvu, novinarstvu, međunarodnim odnosima i mnogim drugim strukama.

Misija Filološkog fakulteta je stvaranje stručnih i kompetentnih kadrova iz oblasti stranih i maternjih jezika i književnosti. Izučavanje  jezika doprinosi stvaranju svestrano obrazovanih i društveno odgovornih osoba, kojima znanje jezika pomaže da pomjeraju granice sopstvenog okruženja i razvijaju otvorenost i bliskost sa različitim kulturama, običajima i naravima drugih podneblja i drugačijih civilizacijskih karakteristika i tradicija.

Filološki fakultet prepoznat je kao lider po mobilnosti i studentskih stipendija.

Status Filološkog fakulteta kao organizacione jedinice, ovlašćenja i organi, organizacija i izvođenje studijskih programa, status, prava i obaveze akademskog osoblja, prava i obaveza studenata, kao i mnoga druga pitanja koja su od značaja za rad organizacionih jedinica regulisani su Statutom Univerziteta Crne Gore. Organ rukovođenja Fakulteta je dekan, a Stručni organ Fakulteta je Vijeće.


Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, CRNA GORA

e-mail: filoloski@ucg.ac.me

Mob:  +382 69 308 645
Tel: +382 40 224 008  
Fax: +382 40 224 008 

ŽIRO RAČUN: 510-92403-57


Dekanat

Slavica Višnjić - Sekretar, e-mail: visnjic.s@ucg.ac.me

Milena Kovačević - Poslovni sekretar, e-mail: filoloski@ucg.ac.me 

Mob:  +382 69 308 645

Tel: +382 40 224 008  
Fax: +382 40 224 008 


Studentska služba

Sonja Roćenović, e-mail: sonjaroc@ucg.ac.me
- Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti,
- Srpski jezik i južnoslovenske književnosti,
- Engleski jezik i književnost,
- Italijanski jezik i književnost

Anka Iković, e-mail: ankai@ucg.ac.me
- Francuski jezik i književnost,
- Ruski jezik i književnost,
- Njemački jezik i književnost,
- Prevodilaštvo

Majda Mirković, e-mail: majdam@ucg.ac.me 

Božidarka Nikčević, e-mail: bozidarkan@ucg.ac.me

- Doktorske studije

- Master studije

Tel: +382 68 034 222


 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.