Predstavljeni vidovi podrške studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore će nastaviti da realizuje i pokreće nove inicijative u cilju poboljšanja uslova studiranja kako za studente sa invaliditetom tako i za sve studente iz različitih ranjivih grupa, kazao je prorektor za nastavu na Univerzitetu Crne Gore prof. dr Veselin Mićanović, juče, na otvaranju Info dana “Podrška studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte“.

„Slobodan i odgovarajući pristup obrazovanju je osnovno ljudsko pravo i obaveza koju mora omogućiti svaki univerzitet. Ovo pravo posebno se odnosi na činjenicu da se svim studentima treba obezbijediti adekvatan prilaz učionicama, laboratorijama, bibliotekama i administativnim prostorijama”, naglasio je prorektor Mićanović.

Koordinatorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanja Drljević je iskazala zadovoljstvo što se na Univerzitetu Crne Gore ovaj događaj održava veoma brzo nakon dana Erasmusa posvećenih jednom od prioriteta novog Erasmus+ sedmogodišnjeg programa – inkluzija i različitost.

O inkluziji i prioritetu novog Erasmus+ programa, koji će ohrabriti osobe sa invaliditetom da koriste programe razmjene govorila je Rina Muhaj, iz Nacionalne Erasmus+ kancelarije i Nikolina Radulović, iz Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG.

Univerzitet Crne Gore je 2018. godine usvojio Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata prema kojima studenti sa invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti, podsjetila je Radulović.

U Karijernom centru UCG planirano je angažovanje osobe sa invaliditetom koja će raditi sa vulnerabilnim grupama i pružati podršku učešću studenata sa invaliditetom u programima mobilnosti, u okviru Erasmus+ projekta “Jačanje internacionalizacije crnogorskih univerziteta kroz efikasno strateško planiranje - IESP”.

Predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom Anđela Miličić predstavila je Studentsku savjetodavnu kancelariju, koja u sjedištu ovog Udruženja, ravnomjerno pruža različite servise podrške za studente s invalididetom. Osnovana je 2014. godine, a tom prilikom su rektori tri univerziteta: Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerzitet Mediteran potpisali Povelju koja se odnosi na podršku i inkluziju studenata sa invaliditetom u visokoškolske institucije u Crnoj Gori.

„Danas se, u okviru baze Studentske savjetodavne kancelarije nalazi 129 studenata s invaliditetom (na Univerzitetu Crne Gore je 80), dok su u toku upisnih rokova školske 2020/21 studije upisala 23 brucoša s invaliditetom, uz pomoć i na inicijativu UMHCG, od kojih je njih 18 upisalo studije po prvi put“, kazala je Miličić.

Ona je ukazala na značaj razvijanja registra osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, kao i na pitanje asistencije u nastavi koja bi trebala biti zakonski regulisana, kako OSI njenim neobezbjeđivanjem ne bi odustajale od nastavka obrazovanja, odnosno upisa na fakultet.

„Na Univerzitetu Crne Gore je realizovano nekoliko vrijednih projekata koji su ili u cjelosti ili u nekim segmentima bili posvećeni studentima s invaliditetom. Napravljen je iskorak u povezivanju svih realizovanih i aktuelnih projekata koji se tiču inkluzije i podrške studentima sa invaliditetom, što je preduslov za poboljšanje uslova studiranja studenata sa invaliditetom“, kazala je prof. dr Tatijana Dlabač, koordinatorka projekta Trans2Work.

Prof. dr Tatjana Novović, koordinatorka projekta FOSFIM, govorila je o uvođenju koncepta inkluzije u sistem obrazovanja, što je ujedno bio vrlo zahtjevan i važan zadatak, kako bi se otvorila mogućnost da koncept inkluzije zaživi na Univerzitetu Crne Gore. Kroz Tempus projekat FOSFIM (Foundation of Study Program for Inclusive Education in Montenegro), realizovan od 2012. do 2015. godine, akreditovan je jednogodišnji master studijski program za inkluzivno obrazovanje. U okviru nove akreditacije na UCG, 2017. godine, proširen je i dopunjen, tako da se nova generacija studenata ove akademske godine upisala na dvogodišnje master studije na Interdisciplinarnom master programu inkluzivnog obrazovanja (Filozofski i Medicinski fakultet), što najbolje govori o održivosti i značaju ovog projekta.

Centralna univerzitetska biblioteka ima značajno mjesto u procesu obrazovanja, a kroz projektne aktivnosti, kako je ukazao, mr Ognjen Savić, član projektnog tima u okviru Erasmus+ LNSS projekta - "Servisi podrške bibliotečkoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana", ostvarena je višeaspektna saradnja i partnerstvo sa Udruženjem mladih sa hendikepom i Udruženjem slijepih Crne Gore, što je od posebnog značaja za podizanje svijesti o ostvarivanju pristupačnosti literature, pored neophodne fizičke pristupačnosti.

„U okviru Erasmus+ programa“, naveo je Savić, „obezbijeđena je i vrijedna oprema kroz Trans2Work projekat. U toku su završni radovi na prilagođavanju i adaptaciji CUB, kao i aktivnosti usmjerene na izgradnju novih i osavremenjivanje postojećih bibliotečkih servisa i usluga, kao institucionalne podrške visokom obrazovanju i cjeloživotnom učenju, što predstavlja osnov za akademski, društveni i ekonomski razvoj svakog pojedinca, a samim tim i cjelokupne društvene zajednice“.

Prof. dr Igor Lakić, koordinator projekta REFLAME (Reformisanje programa stranih jezika na crnogorskim univerzitetima -Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), iskoristio je priliku da predstavi ljetnju školu engleskog i italijanskog jezika, koja će se održati od 28. juna do 18. jula, na kojoj će prednost imati studenti sa invaliditetom i pozvao studente da se prijave i steknu nova znanja i vještine.

Prof. dr Biljana Đuričin, koordinatorka projekta ENEMLOS govorila je o ciljevima projekta: „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja” (ENEMLOS), koji će odgovoriti na zahtjeve praktične nastave na Pravnom fakultetu. Kao jedan od rezultata ovog projekta, studenti će, u okviru pravnih klinika, uz pomoć praktičara (sudije, advokati, tužioci, notari, javni izvršitelji i posrednici), davati besplatan pravni savjet ranjivim grupama.

 

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/117400-info-dan-4-juna-podrska-studentima-sa-invaliditetom-kroz-erasmus-projekte 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/115128-podrska-mladima-sa-invaliditetom-u-erasmus-programu-neophodno-povezivanje-radnih-timova-projekata 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1021/objava/90623-predstavnici-univerziteta-crne-gore-ucestvovali-na-zoom-konferenciji-u-okviru-dana-erasmus-programa 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/31180-odrzana-zavrsna-radionica-u-okviru-projekta-trans2work 

 

Medijske objave: 

https://fosmedia.me/infos/drustvo/na-univerzitetu-crne-gore-predstavljeni-vidovi-podrske-studentima-sa-invaliditetom-kroz-erasmus-projekte 

https://radiokotor.info/clanak/servisneInformacije/prof.-dr-tatijana-dlaba%C4%8C-go%C5%A0%C4%86a-emisije-svjetlost-zvuka/0 

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-univerzitetu-crne-gore-predstavljeni-vidovi-podrske-studentima-sa-invaliditetom-kroz-erasmus-projekte

https://makanje.me/

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.