Rektorat

Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Novom Sadu
FOTO

Delegacija Univerziteta Crne Gore posjetila je Univerzitet u Novom Sadu, a jedan od povoda bio je obnavljanje Sporazuma o saradnji koji su potpisali v.f. rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Jakšić.

Cilj ovog sporazuma je unapređenje saradnje u oblasti visokog obrazovanja, istraživanja i međunarodne saradnje.

„Potpisivanjem ovog sporazuma nastavljamo i učvršćujemo saradnju dvije visokoškolske institucije u narednom četvorogodišnjem periodu, sa posebnim fokusom na razvojne projekte i naučnoistraživačke aktivnosti, važne ne samo za univerzitete već i za društva u kojim bitišu“, kazao je v.f. rektora prof. dr Vladimir Božović.

Detalji saradnje će biti usaglašeni programima rada, uz određivanje koordinatora koji će biti zaduženi za aktivnosti koje su definisane sporazumom. Pod njima se podrazumijeva organizovanje naučnih simpozijuma i konferencija, promovisanje zajedničkih publikacija naučnih i nastavnih materijala, razmjena profesora, nastavnog i nenastavnog osoblja, razmjena studenata, ali i akademskih publikacija, udžbenika i ostalih podataka.

U delegaciji Univerziteta Crne Gore koja je razgovarala o budućim aktivnostima koje se tiču proširenja saradnje sa Univerzitetom u Novom Sadu, bili su i predsjednica Upravnog odbora UCG prof. dr Rajka Glušica, član UO UCG Milijana Novović-Burić, prorektorka za nauku prof. dr Irena Orović, prorektorka za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković i prorektor za nastavu prof. dr Veselin Mićanović.

Novosadski domaćini, pored rektora Jakšića, bili su i predsjednik savjeta UNS-a prof. dr Lazar Savin, prorektor za međunarodnu saradnju UNS-a prof. dr Dejan Madić i prorektor za finansije i organizaciju prof. dr Vladislav Zekić.

Delegacija je, tokom posjete novosadskom Univerzitetu, obišla kampus Univerziteta, kao i Fakultet tehničkih nauka i Naučno-tehnološki park u Novom Sadu.


Medijske objave:

https://www.in4s.net/potpisan-sporazum-o-saaradnji-izmedju-univerziteta-crne-gore-i-univerziteta-u-novom-sadu/

https://www.portalanalitika.me/clanak/intenziviranje-saradnje-dvije-visokoskolske-institucije

https://volimpodgoricu.me/novosti/potpisan-sporazum-o-saradnji-izmedju-univerziteta-crne-gore-i-univerziteta-u-novom-sadu 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 869