Rektorat

Zvanje profesor emeritus prof. dr Žarku Pavićeviću
U skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa, Senat Univerziteta Crne Gore, putem tajnog glasanja, usvojio je prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta da se redovnom profesoru PMF-a u penziji, prof. dr Žarku Pavićeviću, dodijeli zvanje profesor emeritus.

Na istoj sjednici usvojena je izmjena odluke o imenovanju Odbora za doktorske studije UCG čime je za predsjednika Odbora, na prijedlog rektora prof. dr Vladimira Božovića, imenovan prof. dr Boris Vukićević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka.

Senat je usvojio odluku o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta čija je nadležnost definisana Statutom UCG i Pravilnikom o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređenje kvaliteta na UCG. Takođe, pozitivno je izglasana i odluka o imenovanju Naučnog odbora čiji mandat traje koliko i mandat Senata koji ga je imenovao.

Na sjednici su, između ostalog, usvojene i izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22. godinu na predlog vijeća tri fakulteta, za honorarno angažovanje, među kojima je i honorarno angažovanje profesora iz Ukrajine na Prirodno-matematičkom fakultetu. 

U cilju sprovođenja aktivnosti na formiranju Instituta za napredne studije kao funkcionalne organizacione jedinice i potreba ostvarivanja djelatnosti Instituta, Senat je dao pozitivno mišljenje za raspisivanje konkursa za izbor jednog izvršioca u istraživačkom zvanju - istraživač.

 

cgvijesti.net

aktuelno.me

in4s.net

 

Broj posjeta : 1033

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.