Aktivnosti Univerziteta Crne Gore u okviru Dana nauke i inovacija
Festival Dani nauke i inovacija, u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Univerziteta Crne Gore, održaće se od 29. septembra do 2. oktobra na brojnim lokacijama, između ostalog i na 13 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, Nikšiću i Kotoru.

Kroz spektar aktivnosti, svoju naučnoistraživačku djelatnost predstaviće Arhitektonski fakultet, Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Pomorski fakultet Kotor, Mašinski fakultet, Istorijski institut i Institut za biologiju mora. U nastavku je agenda aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore, dok je agenda cjelokupnog Festivala dostupna OVDJE.

 

29. septembar - 2. oktobar | 10.00-21.00h, Kotor

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana - Akvarijum Boka

Uvodno predavanje u amfiteatru na otvorenom o osnovnim odlikama morskog ekosistema Jadranskog mora uz upoznavanje sa izložbom na otvorenom. Obilazak akvarijuma uz upoznavanje sa biodiverzitetom Jadranskog mora, interesantnim činjenicama vezano za morske organizme u Akvarijumu. Za učenike srednjih škola održaće se modul vezano za tehničko tehnološki proces obrade vode za akvarijume i prilagođavanje organizama u kontrolisanim uslovima sredine.

 

29-30. septembar | Učionica 336, 10.00-12.00h, Filozofski fakultet, Nikšić

Nauka i istraživanje na Filozofskom i Filološkom fakultetu u Nikšiću

29. septembar - Prezentacija istraživanja savremenih klimatskih promjena u Crnoj Gori – prof. Dr Dragan Burić
- Okrugli sto „Akademski integritet“. Učesnici su: prof. dr Mara Šćepanović (predsjednica Etičkog komiteta), prof. dr Vesna Vukićević – Janković (Filološki fakultet), prof. dr Dijana Vučković (Filozofski fakultet) i mr Marijana Blečić (Filozofski fakultet)

30. septembar - Prezentacija Strategije naučnoistraživačkog rada u Crnoj Gori – prof. dr Vladimir Drekalović
- Prezentacija naučnoistraživačkih radova studenata – magistarski rad i studija slučaja (mr Marija Vujičić, Filip Vujović)

 

29-30. septembar | 9.00-13.00h, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Otvorena vrata - projekat MONUSEN

Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže (MONtenegrin center for Underwater Sensor Networks – MONUSEN) organizovaće Otvorena vrata za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za širu zajednicu, a ciljem popularizacije nauke i predstavljanja istraživanja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u oblasti podvodnih senzorskih mreža.

Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa ulogom podvodnih senzorskih mreža za prikupljanje okeanografskih podataka, praćenje zagađenja, istraživanje prirodnih podmorskih resursa, prevenciju katastrofa, potpomognutu navigaciju i taktičko nadgledanje. Tokom posjete za posjetioce će biti organizovano predavanje o podvodnim senzorskim mrežama, kao i prezentacija naučnoistraživačke i inovacione infrastrukture Centra.

Kontakt: Ana Jovanović, tel. +382 69 532 254, e mail: anaj@ucg.ac.me

 

29. septembar | 13.00h, Amfiteatar Medicinskog fakulteta, Podgorica

Prezentacije rezultata naučnoistraživačkih aktivnosti Medicinskog fakulteta UCG

Medicinski fakultet predstaviće rezultate naučnoistraživačkih aktivnosti svojih doktoranada i istraživača na aktuelnim projektima koje realizuje ovaj fakultet.

 

30. septembar | 10.00 – 14.00h, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Dan otvorenih vrata Biotehničkog fakulteta

Predstavljanje specijalizovanih laboratorija Biotehničkog fakulteta u kojima se realizuju istraživanja, i gotovo svakodnevno obavljaju razni stručni poslovi koji se tiču poljoprivrede. Upravo se ovim segmentom fakultet predstavlja mlađoj populaciji i budućim studentima u sklopu festivala. Biće predstavljeni mini ogledi, upoznaćete se sa svijetom mikroorganizama, insekata, načinima njihovog hvatanja, gajenja, segmentima koji se tiču ispitivanja zemljišta, analize vina, itd.

 

30. septembar | 10.00 - 14.00h, Mašinski fakultet, Podgorica

Dan otvorenih vrata Mašinskog fakulteta

Mašinski fakultet otvara vrata svojih laboratorija! Posjetioci će se upoznati sa naučnoistraživačkom opremom koju fakultet posjeduje, projektima koji se trenutno realizuju kao i sa do sada ostvarenim rezultatima na realizovanim projektima. Profesori, saradnici i studenti fakulteta su na raspolaganju posjetiocima za sva pojašnjenja i odgovore.

 

30. septembar | 12.00 - 14.00h, Ekonomski fakultet UCG, Podgorica

Panel: Kako inovacije mogu podstaći ekonomski razvoj Crne Gore?

Panel je prilika da se ukupnoj društvenoj i akademskoj zajednici, sa posebnim akcentom na studentsku populaciju, skrene pažnja da su inovacije jedan od ključnih temelja razvoja napredne ekonomije, ali i društva u cijelini. Učesnici na panelu će, pored predstavnika Ekonomskog fakulteta biti predstavnici resornog ministarstva, Fonda za inovacije i privrednih udruženja (Privredna komora Crne Gore i Američka privredna komora).

 

1. oktobar | 09.00 - 13.00h, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

Upoznaj biomedicinu

Medicinski fakultet UCG u saradnji sa drugim partnerskim institucijama iz Crne Gore i inostranstva realizuje projekat Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja – CEBIMER a čiji je cilj, između ostalog, razvoj laboratorija za biomedicinska istraživanja i realizacija istraživačkih aktivnosti iz oblasti farmakogenomike, bioinženjeringa kože, izučavanja antikancerogenih sposobnosti bioaktivnih jedinjenja i sl. Učesnici Festivala nauke imaće priliku da čuju najaktuelnija predavanja iz oblasti biomedicine ali i da kroz obilazak laboratorija na Medicinskom fakultetu učestvuju u praktičnom radu iz ove oblasti.

 

1. oktobar | 10.00 - 15.00h, Pomorski fakultet Kotor

Inovativni pristup za održivi razvoj plave ekonomije

Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore učiniće svoj istraživački prostor dostupnim za obilazak i upoznavanje. Učenici će imati priliku da obiđu Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo. U okviru Centra se realizuje dio nastavnog procesa, kao i primijenjena i fundamentalna istraživanja iz oblasti plavih ekonomija, organizovanje naučnih i stručnih skupova, praćenje primjene rezultata istraživanja u praksi i izradu naučnih studija i analiza. U okviru Centra nalaze se laboratorije za: Energetsku efikasnost u pomorstvu, Off-shore tehnologije, Brodske motore, Goriva i maziva (akreditovana od strane ATCG), Zaštitu morske sredine od uticaja brodova, Arheologiju pomorstva i Brodsku elektrotehniku. Takođe, u okviru Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo sprovode se naučna istraživanja na temu primjene inovativnih tehnologija u cilju praćenja uticaja pomorskog saobraćaja na stanje životne sredine u Kotorskom zalivu (SMART KOTOR BAY). Savremeni koncept studija i istraživanja na Pomorskom fakultetu Kotor uključuje primjenu brojnih sofisticiranih simulacija brodskih operacija i procesa, uključujući tu navigaciju, mašinski kompleks i brodski elektro-energetski sistem.

 

1. oktobar | 10.00 - 16.00h, Hol zgrade tehničkih fakulteta, Podgorica

Zanimljivi ogledi: tehnološki procesi, novi materijali i životna sredina (Metalurško-tehnološki fakultet UCG)

Demonstracija interesantnih eksperimenata iz oblasti hemije, nauke o materijalima, tehnologije, zaštite životne sredine za mlađe populaciju. Pored eksperimenata biće održana i kratka predavanja iz oblasti konverzije i skladištenja energije kao i ekološki prihvatljivih sinteza novih materijala.

Kontakt: dr Jana Mišurović, tel. 068 421 918prof. dr Biljana Damjanović, tel. 069 072 062

 

1. oktobar | 10.00 - 12.00h, Hol zgrade tehničkih fakulteta, Podgorica

Otvoreni dan laboratorije za industrijski dizajn “Techlab Tehnopolis”

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Inovaciono Preduzetnickim Centrom Tehnopolis iz Nikšića, organizuje interaktivnu jednodnevnu radionicu za studente fakulteta.

Studentima će biti predstavljena 3D tehnologija koje uključuju: 3D modelovanje, 3D skeniranje, rad na softverima za pripremu gcoda, pripremu štampača i 3D štampu, kao i detaljnije predstavljanje CNC rutera za obradu drveta.
Radionica podrazumijeva priliku da se učesnici upoznaju i nauče nešto više o 3D tehnologiji i CNC mašinama. Kroz praktičan rad učesnici će uvidjeti sve mogućnosti koje laboratorija pruža a koje mogu biti od velike koristi u procesu projektovanja i promišljanja prostora u kontekstu arhitekture i urbanizma.

 

1. oktobar | 11.00 - 17.00h, Prirodno-Matematički fakultet, Podgorica

Demonstracija najzanimljivijih eksperimenata iz hemije i biologije

Učesnici će se upoznati sa osnovim hemijskim zakonima, sa susptancama sa kojima dolaze u dodir svakodnevno ili sa onima koje su malo opasnije i koje se čuvaju pod posebnim uslovima, naučiće kako funkcioniše alko-test, provjeriće kako rade indikatori, vidjeće da i limun može da se ponaša kao baterija, bojiće plamen različitim bojama, napraviće hemijski tornado, vidjeće da novac može da se zapali ali da ne sagori…i još mnogo drugih stvari, na osnovu kojih će hemiju upoznati na jedan malo drugačiji način i naučiti da se kroz eksperimente mogu značajno utvrditi već postojeća ili steći nova znanja. U laboratorijama studijskog programa biologija budite učesnik jedne od radionica: Digitalni herbar, Šta se krije u kapljici krvi? Upoznajte svijet beskičmenjaka i kičmenjaka, Zaviri u unutrašnjost puža, “Slatko” u biljkama, Budi osteolog, Mikrobna umjetnost, Beba iz epruvete…

 

1-2. oktobar | 11.00 - 14.00h, Lokaliet Duklja, Podgorica

Walkshop na Dokleji za učenike/ce osnovnih škola (Istorijski Institut UCG)

Učenici i učenice osnovnih škola će posjetiti lokalitet Dokleju, gdje će im članovi radnog tima iz Istituto di scienze del patrimonio culturale - CNR iz Rima i Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore iz Podgorice govoriti o istraživanjima i istoriji grada, najznačajnijim građevinama (bedemima, forumu, termama, hramovima), kasnoantičkim crkvama (bazilici A, bazilici B i krstoobraznoj crkvi), savremenim tehnologijama za izučavanje kulturne baštine i dr.

 

2. oktobar, Univerzitet Crne Gore, Podgorica

Otvorena nauka i EOSC (European Open Science Cloud) (ETF)

Sesija na temu Otvorene nauke i EOSC-a predstaviće najbitnija dostignuća u ovoj oblasti u Evropskoj Uniji i Crnoj Gori. Učesnici će imati priliku da se bliže upoznaju sa najbitnijim elektronskim infrastrukturama u Evropi za razmjenu podataka, naučnih rezultata i servisa institucija i pojedinaca kao i sa novim otvorenim servisima koji su razvijeni na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore kroz NI4OS-Europe projekat.

 

2. oktobar | 10.00 - 11.30h, Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore

Projekat SEEIIST predstavlja jedan od najozbiljnijih regionalnih razvojnih, naučno-tehnoloških projekata koji je iniciran na prostoru Jugoistočne Evrope, i na kojem se intenzivno radi od sredine 2017. godine. Njegova misija je promovisanje saradnje između institucija jugoistočne Evrope sa ciljem da se postigne izvrsnost u istraživanju napredne terapija karcinoma u korist građana, kao i pacijenata širom svijeta.
SEEIIST kao međunarodni centar za terapiju kancera teškim česticama je više od klinike i više od naučnoistraživačkog centra, ali i izazov za regionalnu zajednicu.
Okrugli sto predstavlja priliku da se javnost bliže upozna sa tekućim aktivnostima i narednim koracima za uspostavljanje ove vrijedne infrastrukture.

 

#Maštaj #Kreiraj #Inspiriši

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.