Informator 2020/21. za buduće studente
Informator 2020/21. za buduće studente

Univerzitet Crne Gore pripremio je Informator sa ishodima učenja na osnovnim studijama. Novo izdanje Informatora 2020/2021. Univerziteta Crne Gore, koje studentima može pomoći u izboru određenog studijskog programa, studenti mogu učitati sa linka, na sajtu Univerziteta Crne Gore.

U Informatoru su date osnovne informacije o svim programima koje nude fakulteti Univerziteta Crne Gore sa ishodima učenja. Ishodi učenja predstavljaju sposobnosti koje izražavaju ono što će studenti znati, razumjeti ili moći da rade nakon završetka studija. Ishodi se najčešće izražavaju kao znanje, vještine ili kompetencije.

Jasno definisani ishodi učenja trebalo bi da pomognu studentima u izboru i savladavanju programa studija, a predstavljaju i jasnu poruku o tome šta se od njih očekuje. Ishodi učenja od koristi su i potencijalnim poslodavcima, jer ukazuju na sposobnosti kandidata i opisuju koje znanje i vještine mogu da ponude.

Sve dodatne informacije o aktuelnostima na univerzitetskim jedinicama zainteresovani mogu pronaći i na sajtu www.ucg.ac.me gdje su, pod sekcijom sajta Članice Univerziteta, dati linkovi za fakultete. Takođe, mogu se informisati i putem aplikacije namijenjene za mobilne telefone sa Android platformom, koja se može preuzeti na Google Play portalu - UCG Objave

Image

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.