Rektorat, 08.02.2019

Na Trećem rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana potpisan Sporazum o saradnjiFOTO GALERIJA

 

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić učestvovao je na Trećem rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana održanom u Mostaru, 7. i 8. februara.

Na Forumu je jednoglasno usvojen Akademski međuinstitucionalni Sporazum o saradnji, čiji je cilj unapređenje međusobne saradnje između članica rektorskog foruma. Ovaj međuinstitucionalni Sporazum zamijenjuje bilateralne sporazume između potpisnika istog.

„Sporazum će biti temelj za različite oblike saradnje institucija visokog obrazovanja na polju naučnoistraživačkog rada, zajedničkih naučnih projekata, kao i u okviru nastavnih aktivnosti. Posebno ima prostora za saradnju na projektima kroz različite programe koje finansira Evropska komisija, kakav je danas program ERASMUS+, a sve sa ciljem da poboljšamo kapacitet ljudskih resursa i mobilnosti u visokom obrazovanju. Kroz saradnju različitih tijela univerziteta, rektorski forum Jugistočne Evrope i Zapadnog Balkana se danas, potpisivanjem Sporazuma, obavezao na poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja“, rekao je rektor Nikolić.

Takođe, rektor Nikolić je naglasio da će potpisnici Sporazuma aktivno učestvovati u konzorcijskom pripremanju poziva za projekte koje finansiraju domaće, evropske i međunarodne institucije. Sporazum će podržati međuinstitucionalnu mobilnost nastavnika, istraživača i doktoranada, stvaranje mreže raspoloživih laboratorijskih i bibliotečkih resursa.  

Pored rektora Nikolića, na forumu je učestvovao i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kao i rektori univerziteta iz država regiona, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije.

U uvodnom dijelu Foruma obratili su se prof. dr. sc. Zoran Tomić, kao domaćin, a zatim i prof. dr. sc. Damir Boras koji je iznio zaključke drugog rektorskog foruma održanom u Zagrebu prošle godine. 

U sesiji o stanju i perspektivama visokog obrazovanja zemalja Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, rektorica Sveučilišta u Rijeci Prijić Samaržija govorila je o inicijativama Rektorskog foruma u kontekstu Evropskih politika, a tema izlaganja rektorice Univerziteta u Beogradu, Ivanke Popović odnosila se na osnivanje zajednice zemalja Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana.

Domaćin Četvrtog rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana će biti Univerzitet Crne Gore, a za predsjedavajućeg je odabran prof. dr. sc. Igor Papič, rektor univerziteta u Ljubljani.