Rektorat, 04.07.2017

Saopštenje Rektorata o slučaju komisijskog ispitivanja studenata na FPNSaopštenje Rektorata o slučaju komisijskog ispitivanja studenata na FPN

Povodom mogućih tendencioznih i proizvoljnih interpretacija u javnosti u vezi sa slučajem na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje su studenti tražili izuzeće prof. Ranka Mujovića sa Pravnog fakulteta i komisijsko ispitivanje iz predmeta Međunarodno javno pravo na Fakultetu političkih nauka, saopštavamo sljedeće:

Univerzitet Crne Gore neće dozvoliti ponašanje profesora koje je suprotno normama Etičkog kodeksa, niti manipulisanje akademskim pravilima ili eventualnu zloupotebu položaja studenta.

Uprava Univerziteta Crne Gore smatra nedopustivom bilo kakavu zloupotrebu pozicija u akademskoj zajednici bez obzira radilo se o nastavnicima ili studentima, i insistiraće da se u skladu sa principima zaštite instutucionalnog integriteta slučaj procesuira i ispita do kraja preko vlastitih instanci formiranih upravo u tu svrhu. Dakle, slučaj prof. Mujovića i studenata Fakulteta političkih nauka biće ispitan kroz procedure Centra za studije i kontrolu kvaliteta, koji je uspostavljen u Rektoratu, kao i kroz Sud časti Univerziteta Crne Gore, kako bi bila utvrđene činjenice i na osnovu njih donesene adekvatne sankcije.

Prema pojavama manipulisanja akademskim normama i standardom kvaliteta visokog obrazovanja, Rektorat će se odnositi principijelno, odgovorno i ne dozvoljavajući po tom pitanju bilo kakave izuzetke.

Izražavamo zadovoljstvo što je ispitni proces na Fakultetu političkih nauka, uprkos ovom slučaju, zaštićen i sproveden do kraja.

O toku i rezultatima procesa, javnost i akademska zajednica će kao i uvijek do sada biti blagovremeno i u potpunosti informisana.