Rektorat, 21.10.2019

Četrnaest studenata doktorskih studija Univerziteta Crne Gore dobilo stipendije za doktorska istraživanja u 2019/20. godiniX

Četrnaest studenata doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, od ukupno 17 doktoranada po odabiru Ministarstva nauke, dobiće stipendije za doktorska istraživanja u 2019/20. godini.

Svih 17 odabranih istraživača biće podržano sa ukuno 750 000 eura. Njihove prijave su, među 33 pristigle, prošle evaluaciju međunarodnih evaluatora.

Međunarodna ili intersektorska mobilnost tokom doktorskih studija, biće važan segment, pored značajnih sredstava za istraživanja u iznosu do 10.000 eura godišnje, mjesečne naknade u visini od 700 eura, za period od tri godine i besplatne školarine.

Doktorandi Univerziteta Crne Gore baviće se, između ostalog, istraživanjima uticaja genetike kod šizofrenije, potencijalom eteričnih ulja ljekovitog bilja sa područja Crne Gore, neinvezivnih metoda u procjeni rizika za razvoj koronarne arterijske bolesti, kvalitetom električne energije u elektrodistributivnim mrežama u uslovima povećanog korišćenja električnih automobila, ali i ulogom žena u crnogorskom društvu, do kraja 16. vijeka, kroz prizmu istorije, mitologije i emocije.

Pet studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore dobilo je stipendiju, i to:  Arso Ivanović, Neda Bošković, Maja Čabarkapa, Božidar Šoškić i Alma Kurtiš.

Sa Medicinskog fakulteta UCG dobitnici ovih stipendija su četiri studenta: Milena Petrović, Miljana Anđelić, Mirko Lipovac, Batrić Vukčević i Tijana Vukadinović.

Sa Elektrotehničkog fakulteta UCG je nagrađena Ana Pavlićević, dok je na Pomorskom fakultetu Kotor UCG stipendiju dobila Ana Radulović.

Stipendije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka dobili su Filip Petrović sa Ekonomskog i Ksenija Rakočević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Preostala tri kandidata su studenti Univerziteta Donja Gorica. 

Lista kandidata kojima je odobrena stipendija za doktorska istraživanja u 2019/2020. godini, sa opisom oblasti istraživanja, data je u nastavku.

http://www.mna.gov.me/vijesti/211717/Rezultati-Konkursa-750-000-eura-za-novih-17-doktoranada.html 

Image

 

LISTA KANDIDATA KOJIMA JE ODOBRENA STIPENDIJA ZA DOKTORSKA ISTRAŽIVANJA U 2019/2020. GODINI

 

 

Redni broj

 

 

Ustanova - Podnosilac prijave

 

 

Ime i prezime Stipendiste

 

 

Ime i prezime mentora

 

 

Naziv i akronim projekta

 

 

Oblast istraživanja

Naučna institucija u svijetu ili privredno društvo u CG ili inostranstvu gdje je planirana mobilnost

 

 

PROSJEČNA OCJENA

Stipendije iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka

 

 

 

 

1

 

 

Univerzitet Crne Gore - Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

 

Arso Ivanović

 

 

 

Prof. dr Jovan

Mirković

 

Memristori od nanočestice do uređaja

(Memristive Nanoscale phenomena: from single nanoparticle to scalable devices (MEMNAP))

 

 

Prirodno- matematičke / Nanotehnologije

 

 

Centar za nanotehnologiju, Institut Jožef Štefan, Ljubljana, Slovenija

 

 

 

 

98.5

 

 

 

 

2

 

 

 

Univerzitet Crne Gore - Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

 

Neda Bošković

 

 

 

Dr Danijela

Joksimović

 

Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore (PROMIS)

 

 

 

Održivi razvoj i

turizam

 

 

 

Nacionalni institut za biologiju - Morska biološka postaja, Piran, Slovenija

 

 

 

 

97.5

 

 

 

3

 

 

Univerzitet Crne Gore - Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

Maja Čabarkapa

 

 

 

Prof. dr Svetlana

Perović

 

 

Biokontrolni agensi za prevenciju i tretman biljnih patogena (BIOKONTROLA)

 

 

Nauka, održivi razvoj i poljoprivreda

 

 

 

Biološki fakultet - Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

 

 

96.5

 

 

 

 

4

 

 

 

Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički fakultet

 

 

 

 

Ana Pavlićević

 

 

 

 

Prof. dr Saša Mujović

 

Kvalitet električne energije u elektrodistributinim mrežama u uslovima povećanog korišćenja električnih automobila – međusobna zavisnost (KVAELMOB)

 

 

 

 

Energija

 

 

 

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

 

 

 

96.5

 

 

5

 

 

Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet

 

 

Milena Petrović

 

 

Prof. dr Lidija Injac Stevović

Genetski faktori: Uticaj na terapijski odgovor na antipsihotike kod pacijenata oboljelih od šizofrenije  (GF-

TRAPS)

 

 

Medicina i zdravlje ljudi

 

 

Instiutut za psihijatriju i neuronauke, Pariz, Francuska

 

 

96

 

 

 

6

 

 

Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet

 

 

 

Miljana Anđelić

 

 

Prof. dr Olivera

Miljanović

 

 

Genomska etiologija kongenitalnih anomalija u Crnoj Gori (CAMNE)

 

 

Medicina i zdravlje ljudi

 

Klinički institut za medicinsku genetiku, Univezitetski kliničnicentar, Ljubljana, Slovenija

 

 

 

95

 

 

7

 

Univerzitet Crne Gore - Prirodno-matematički fakultet

 

 

Božidar Šoškić

 

 

Prof. dr Predrag

Miranović

Uzajamno dejstvo superprovodnosti i magnetizma u 2D materijalima i njihovim heterostrukturama

 

 

Novi materijali, proizvodi i servisi

1.  Institut za nuklearne nauke

"Vinča", Univerzitet u Beogradu,

Srbija

2.  Univerzitet u Antverpenu,

Belgija

 

 

94.5

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije

 

 

 

 

 

Nikola

Mićunović

 

 

 

 

 

Prof. dr Velimir Srića

 

 

 

 

Uticaj informacionih tehnologija na uspješno poslovanje u Crnoj Gori (UITUPCG)

 

 

 

 

Informaciono komunikacione tehnologije

1.  State University at Albany,

New York, School of Business,

SAD

2.  Jincheng College of Sichuan University, Kina

3.  Szechenyi University,

Mađarska

4.   Comtrade, Beograd, Srbija

5.  Infodom, Zagreb, Hrvatska

 

 

 

 

 

94

 

 

 

9

 

 

Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet

 

 

 

Mirko Lipovac

 

 

Doc. dr Nataša

Popović

 

 

Neinvezivne metode u procjeni rizika za razvoj koronarne arterijske bolesti (NEMEKOR)

 

 

Medicina i zdravlje ljudi

 

 

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

 

 

92.5

 

 

 

10

 

 

Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet

 

 

 

Batrić Vukčević

 

 

 

Prof. dr Ranko Lazović

Korelacija neoangiogeneze i apoptoze karcinoma rektuma sa pojavom regionalnih limfonodalnih metastaza

(NEO-RC)

 

 

Medicina i zdravlje ljudi

 

 

Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

 

 

 

92.5

 

 

 

11

 

 

Univerzitet Crne Gore - Pomorski fakultet

 

 

Ana (Bukilica) Radulović

 

 

 

Prof. dr Sanja Bauk

Humanocentričan model jedinstvenog prozora u pomorstvu za potrebe luke u razvoju (MSW4Port)

 

 

Informaciono- komunikacione tehnologije

 

 

RWTH Aachen University, Njemačka

 

 

 

91.5

 

 

 

12

 

 

Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet

 

 

Tijana

Vukadinović

 

 

Prof. dr Aleksandra Vuksanović Božarić

Imunohistohemijske karakteristike submukozne inflamatorne inflitracije i vaskularizacije kod pacijenata sa

hroničnim rinosinuzitisom

 

 

Medicina i zdravlje ljudi

 

 

Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

 

 

91.5

 

 

 

13

 

 

Univerzitet Crne Gore - Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

Alma Kurtiš

 

 

Prof. dr Svetlana

Perović

 

 

Fitohemijska ispitivanja i biološki potencijal eteričnih ulja ljekovitog bilja sa područja Crne Gore

 

 

Nauka, održivi razvoj i medicina i zdravlje

 

 

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Srbija

 

 

 

90

 

Stipendije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka

 

 

 

 

14

 

 

 

Univerzitet Crne Gore - Ekonomski fakultet

 

 

 

 

Filip Petrović

 

 

 

Prof. dr Danijela

Jaćimović

 

 

Uloga internacionalizacije u pozicioniranju univerziteta i podsticanju inovacija i nacionalne konkurentnosti (UIPUNK)

 

 

 

Nauka, obrazovanje i identitet

 

1.  Univerzitet u Ljubljani,

Slovenija

2.  University of Beira Interior, Portugal

3.  Comenius University,

Bratislava, Slovačka

 

 

 

 

91.5

 

 

 

15

 

 

Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet

 

 

Ksenija

Rakočević

 

 

Doc. dr Marijan

Premović

 

 

Žene u Crnoj Gori do kraja 16. vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije (ŽCGIME)

 

 

Nauka, obrazovanje i identitet

1.  The University of Western

Australia (UWA), Australija

2.  Hrvatska akademija

nauka i umjetnosti (HAZU),

Hrvatska

 

 

 

90

 

16

Univerzitet Donja Gorica -Fakultet

umjetnosti

 

Boris Ćalić

Prof. dr Aleksandar Čilikov

 

Narodne nošnje u Crnoj Gori

Nauka, obrazovanje i identitet

National Historical Museum,

Atina, Grčka

 

87.5

 

 

17

Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije

 

 

Zoran Dabetić

 

Prof. dr Dragan

Đukanović

Spoljna politika Crne Gore od 1997. do 2017. godine: transformacija i etabliranje (SPCG)

 

Nauka, obrazovanje i identitet

Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, Beograd, Srbija

 

 

86

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1940