Rektorat, 23.01.2020

Na Webometrics Transparent Ranking listi Univerzitet Crne Gore napredovao za 120 mjestaX

Webometrics je 23. januara 2020. godine objavio novu listu najboljih svjetskih univerziteta u kategoriji najvećeg broja citata na osnovu Google Scholar profila “Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles”  http://webometrics.info/en/transparent.

Univerzitet Crne Gore je rangiran na visokom 1578. mjestu, čime smo u odnosu na prethodno rangiranje iz jula 2019. godine poboljšali svoju poziciju za skoro 120 mjesta. Ujedno Univerzitet Crne Gore je jedini crnogorski univerzitet koji se našao na ovoj svjetskoj listi. 

Napominjemo da je i ovom prilikom tokom rangiranja Webometrics dodatno postrožio svoje kriterijume u odnosu na prethodno rangiranje iz jula prošle godine. Naime, uzorak je obuhvatio 101 najcitiranijeg autora, pri čemu su iz razmatranja shodno najnovijoj metodologiji isključeni deset najcitiranijih naučnika, koji doprinose vidljivosti Univerziteta sa preko 50. 000 citata.

Stoga, iako ova metodologija rangiranja ne pogoduje univerzitetima sa relativno malim brojem nastavnog i naučnog osoblja i malim budžetom za nauku, Univerzitet Crne Gore ne samo da je zadržao visoko mjesto na rang listi već je značajno unaprijedio svoju poziciju.

U oblasti nauke i istraživanja UCG u prethodne dvije godine bilježi značajan porast u broju citata na Google scholar-u, gdje je trenutno preko 100.000 citata, što je za gotovo 80.000 više u odnosu na isti period prije dvije godine.

Vjerujemo da ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovakvim pozitivnim trendom, zahvaljujući velikoj posvećenosti naših profesora i saradnika i uz dodatne mjere podrške koje smo implementirali kroz novi Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore podsticanja najboljih naučnih rezultata i međunarodne afirmacije Univerziteta.

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/ucg-napredovao-za-120-mjesta-na-webometrics-listi/

https://m.portalanalitika.me/clanak/356954/ucg-napredovao-na-listi-najboljih-svjetskih-univerziteta

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/univerzitet-crne-gore-napredovao-za-120-mjesta

https://mnemagazin.me/2020/01/23/webometrics-ucg-napredovao-120-mjesta-na-rang-listi/ 

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/266559/ucg-napredovao-za-120-mjesta-u-odnosu-na-2019.html

http://www.antenam.net/drustvo/146684-na-webometrics-transparent-ranking-listi-ucg-napredovao-120-mjesta

https://volimpodgoricu.me/2020/01/23/univerzitet-crne-gore-napredovao-za-120-mjesta/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ucg-napredovao-za-120-mjesta-na-webometrics-listi/

https://www.kolektiv.me/150704/prema-listi-najboljih-svjetskih-univerziteta-ucg-napredovao-za-120-mjesta

https://kodex.me/clanak/201200/ucg-napredovao-za-120-mjesta-na-listi-najboljih-svjetskih-univerziteta

 

Image

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1527