Rektorat, 25.03.2020

Onlajn nastava Univerziteta Crne Gore zaživjela: Više od 18.000 korisnika na platformi MoodleX

Onlajn nastava na Univerzitetu Crne Gore zamijenila je ovih dana tradicionalnu nastavu, usljed novih okolnosti izazvanih globalnom pandemijom i primjenom privremenih mjera na Univerzitetu Crne Gore za sprečavanje nastanka i širenja virusa COVID 19.

U skladu sa trenutnom situacijom, prateći uputstva i naredbe Vlade Crne Gore, rukovodstvo Univerziteta Crne Gore kreiralo je plan organizacije nastave i predložilo profesorima i saradnicima da koriste onlajn servise: portal Univerziteta Crne Gore (ucg.ac.me), Distance Learning system Moodle (dl.ucg.ac.me) i Zoom video conference system (zoom.us)

Direktor Centra infromacionog cistema Univerziteta Crne Gore Miodrag Zarubica kazao je da je Univerzitet Crne Gore, prateći evropske i svjetske trendove još od 2005. godine, u svoju nastavu uključio razne oblike učenja na distancu (distance learning).  

„Platforma za distance learning omogućava studentima učenje u svako vrijeme i na svakom mjestu, gdje god imaju pristup internetu. Trenutno na Moodle platformi  postoji više od 18.000  registrovanih korisnika. Ova platforma je vezana za centralni sistem identifikacije u Centru infromacionog sistema Univerziteta Crne Gore, tako da njoj mogu pristupiti isključivo studenti i zaposleni Univerziteta“, kazao je Zarubica.

                         

Prema njegovim riječima, na Moodle platformi je i ranije bilo kreiranih kurseva, na nekim fakultetima u većoj, a na nekima u manjoj, zavisno od potrebe. Trenutno, broj kurseva svakodnevno raste.

„Predloženi Zoom video conference system omogućava kreiranje virtuelne učionice i organizaciju nastave u realnom vremenu. Studenti prate ono što profesor govori, prezentuje, ili piše na tabli, postoji kompletna interakcija između profesora i studenata, kao i u normalnim uslovima. Zoom omogućava da profesor svoje predavanje snimi, a zatim da ga postavi na distance learning platformu i omogući studentima da mu pristupe više puta“, kazao je Zarubica i dodao da profesori i studenti aktivno komuniciraju i putem službenog studentskog mejla.  

Direktor Zarubica  posebno ističe da help-desk Centra pruža tehničku podršku svim korisnicima sistema putem mejla nastava@ucg.ac.me .

„Svi pristigli zahtjevi su riješeni u najkraćem roku, a bilo ih je više hiljada. Zbog velikog broja zahtjeva od strane studenata da im se pošalju kredencijali za pristup sistemu, CIS je prethodne sedmice razvio SMS sistem za aktivaciju naloga dostupan na adresi aktivirajnalog.ucg.ac.me. Tako je omogućeno dostavljanje kredencijala  na bezbjedan način, poštujući privatnost korisnika“, kazao je Zarubica.

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/153154-onlajn-nastava-ucg-zazivjela-vise-od-18-000-korisnika-na-platformi-moodle

https://www.cdm.me/drustvo/onlajn-nastava-zazivjela-na-univerzitetu-crne-gore/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/onlajn-nastava-univerziteta-crne-gore-zazivjela-vise-od-18000-korisnika

https://volimpodgoricu.me/2020/03/25/onlajn-nastava-ucg-zazivjela-vise-od-18-000-korisnika-na-platformi-moodle/

https://radiotivat.com/onlajn-nastava-zazivjela-na-univerzitetu-crne-gore/2020/03/

https://www.kolektiv.me/154626/onlajn-nastava-zazivjela-na-univerzitetu-crne-gore

https://www.aktuelno.me/crna-gora/onlajn-nastava-ucg-vise-od-18-000-korisnika-na-platformi-moodle/

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 2789