Rektorat

Drugog dana elektronskog upisa na Univerzitetu Crne Gore 2.387 potvrđenih prijava
Drugog dana elektronskog upisa na Univerzitetu Crne Gore 2.387 potvrđenih prijava

Ispravna dokumenta za elektronski upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore,  tokom drugog dana prijave, do 16.00 sati, predalo je  2.387 kandidata, kojima su potvrđene elektronske prijave.

Najveći broj prijava potvrđen je na Ekonomskom fakultetu, gdje ih je ukupno, na svim programima, bilo 272. Odmah iza, slijedi interesovanje za Medicinski fakultet, gdje je bilo ukupno 270 potvrđenih prijava, a potom na Elektrotehničkom fakultetu 266 i na Pravnom fakultetu 259

Elektronski sistem prijave se zatvara sjutra, 2. jula 2020. godine, u 16.00 sati.

Preporučuje se da prijava i unos (upload) dokumenata kandidati realizuju preko računara. Ne preporučuje se prijava preko telefona ili tableta, kao ni korišćenje Yahoo! mejla zbog mogućih problema prilikom slanja/prijema mejlova sa obavještenjima.

U tekstu Konkursa je dato koja dokumenta, u odvojenim PDF fajlovima, veličine do 5 MB, treba učitati (uraditi upload)  na stranici Dokumenta za upis, za koju će link kandidat dobiti u okviru elektronske prijave, na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.

Kandidat može predati prijavu sa dokumentima za upis samo na jednom studijskom programu na Univerzitetu Crne Gore, u suprotnom prijave neće biti razmatrane.  

Podsjećamo, nakon završene elektronske prijave, potrebno je poslati preporučenom/kurirskom poštom originalna dokumenta, koja su priložena i elektronski, na adresu organizacione jedinice za čiji studijski program su se prijavili. Adresu organizacione jedinice dobijaju u mejlu obavještenja, po završetku elektronske prijave.

 

Fakultet Studijski program potvrđene
prijave
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 94
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 4
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 14
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 12
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 34
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 144
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 27
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 111
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 79
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 57
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 130
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 5
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 14
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 1
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 11
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 2
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 16
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 38
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 54
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 51
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 24
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 18
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 96
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 8
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 46
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 6
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 21
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 6
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 30
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 51
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 4
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 6
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 56
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 19
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 58
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 4
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 8
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 89
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 19
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 18
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 88
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 30
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 71
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 60
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 21
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET METALURGIJA I MATERIJALI 0
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 28
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 27
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 3
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 16
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 59
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 15
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 34
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 40
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 259
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 20
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 29
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 2
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 46
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 34
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 12
UKUPNO   2387

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/drugog-dana-elektronskog-upisa-na-univerzitetu-2-387-prijava/

https://www.portalanalitika.me/clanak/drugog-dana-elektronskog-upisa-na-univerzitetu-crne-gore-2387-potvrdenih-prijava

https://www.antenam.net/drustvo/163426-drugog-dana-elektronskog-upisa-na-univerzitetu-2-387-prijava

https://fosmedia.me/infos/drustvo/drugog-dana-elektronskog-upisa-na-univerzitetu-crne-gore-2387-potvrdenih-prijava

https://www.aktuelno.me/crna-gora/elektronski-upis-na-univerzitetu-crne-gore-potvrdeno-2-387-prijava/

https://volimpodgoricu.me/2020/07/01/drugog-dana-elektronskog-upisa-na-univerzitetu-crne-gore-2-387-potvrdjenih-prijava/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 4094