Rektorat, 06.06.2017

ORGANIZACIJAORGANIZACIJA

Centar za kvalitet ima dva stalna odbora – stručna tijela: Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta i Odbor za monitoring magistarskih studija.

Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, između ostalog, priprema prijedloge strateških planova i programa u oblasti kvaliteta, kao i prijedloge za poboljšanje standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta, pomaže u pripremi dokumentacije za samoevaluaciju i akreditaciju, obavlja  sve aktivnosti u vezi sa kvalitetom.

Članovi Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta su:

Predsjednik:

Doc. dr Sanja Peković, rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta, po funkciji

Članovi:

  • dr Nataša Raičević, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Mileta Janjić, oblast oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Svetlana K. Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Nataša Duborija, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Stevo Popović, oblast društvenih nauka

  • dr Boban Melović, oblast društvenih nauka

  • dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

  • dr Tatjana Jovović, oblast društvenih nauka

  • dr Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

  • Strahinja Vasiljević, student

 

Odbor za monitoring magistarskih (master) studija daje mišljenje Vijeću organizacionih jedinica na prijavu teme magistarskog rada sa stanovišta metodoloških principa naučnoistraživačkog rada.

Predsjednik:

Doc. dr Sanja Peković, rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta, po funkciji

Članovi:

Prof. dr Nataša Raičević, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Mileta Janjić, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Nataša Duborija, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Doc. dr Stevo Popović, oblast društvenih nauka

Prof. dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

Doc. Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print