Rektorat

ORGANIZACIJA
ORGANIZACIJA

Centar za unapređenje kvaliteta ima dva stalna odbora – stručna tijela: Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta i Odbor za monitoring master studija.

Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, između ostalog, priprema prijedloge strateških planova i programa u oblasti kvaliteta, kao i prijedloge za poboljšanje standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta, pomaže u pripremi dokumentacije za samoevaluaciju i akreditaciju, obavlja  sve aktivnosti u vezi sa kvalitetom.

Članovi Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta su:

Predsjednik:

Prof. dr Sanja Peković, direktor Centra za unapređenje kvaliteta, po funkciji

Članovi:

  • dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Jelena Šaković-Jovanović, oblast oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Svetlana K. Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Nataša Duborija - Kovačević, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka

  • dr Boban Melović, oblast društvenih nauka

  • dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

  • dr Tatjana Jovović, oblast društvenih nauka

  • dr Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

  • Stefan Mikić, predstavnik studenata

Odbor za monitoring master studija daje mišljenje Vijeću organizacionih jedinica na prijavu teme master rada sa stanovišta metodoloških principa naučnoistraživačkog rada.

Predsjednik:

Prof. dr Sanja Peković, direktor Centra za unapređenje kvaliteta, po funkciji

Članovi:

Prof. dr Svetlana Perović, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Jelena Šaković-Jovanović, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Nataša Duborija - Kovačević, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka

Prof. dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

Prof. Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.