Rektorat

LXXXIII sjednica Odbora za doktorske studije
Dnevni red

 1. Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora download
 2. Imenovanje mentora studentu Božani Miljanić-Marušić download
 3. Imenovanje mentora studentu Balši Ivanoviću download
 4. Imenovanje mentora studentu Mileni Aćimić Remiković download
 5. Imenovanje mentora studentu Petru Kadiću download
 6. Imenovanje mentora studentu Fjolla Kallaba download
 7. Imenovanje mentora studentu Besa Jerliu download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Dragane Ćirović download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Marije Bubanja download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Tamare Labudović download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Pavla Malovića download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Dragana Baćovića download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Anđele Mijanović download
 14. Imenovanje komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Božidara Šoškića download
 15. Imenovanje komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Milene Ivanović download
 16. Izvještaj komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Gorana Jovetića download
 17. Izvještaj komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Vasilija Đurovića download
 18. Izvještaj komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Alekse Delibašića download
 19. Izvještaj komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije Radoja Kandića download
 20. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Jovane Đurčević download
 21. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Martina Bojaja i imenovanje komisije za odbranu download
 22. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Avni Alidemaja i imenovanje komisije za odbranu download
 23. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Borisa Banjevića i imenovanje komisije za odbranu download
 24. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Stefana Vujovića i imenovanje komisije za odbranu download
 25. Izvještaj softvera za provjeru plagijata Jelena Mrkaić download
 26. Izvještaj softvera za provjeru plagijata Marina Jakšić Kavarić download

Dokumenti

Broj posjeta : 950