Rektorat, 12.11.2019

LVI sjednica Odbora za doktorske studije biće održana 25. novembra u 14hDnevni red

 1. Zapisnik sa LIV i LV sjednice Odbora za doktorske studije download1, download2
 2. Imenovanje mentora studentu Kristini Gvozdenović download
 3. Izvještaj mentora o radu studenta Krenara Kepuške download
 4. Izvještaj mentora o radu studenta Milice Stanišić download
 5. Izvještaj mentora o radu studenta Milice Jovanović download
 6. Izvještaj mentora o radu studenta Andreja Vizija download
 7. Izvještaj mentora o radu studenta Sanje Čalović Nenezić download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Slađane Kavarić download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Vladimira Đurišića download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Vasilija Đurovića download
 11. Imenovanje komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Marije Draganić download
 12. Imenovanje komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Eska Muratovića download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Andreja Vizija download
 14. Izvještaj komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Milice Kankaraš download
 15. Izvještaj komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Tamare Labudović download
 16. Izvještaj komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Vidosave Vilotijević download   
 17. Izvještaj komisije za ocjenu teme doktorske disertacije i kandidata Borisa Banjevića download
 18. Izvještaj softwera za utvrđivanje plagijata: Stojan Božović download

Dokumenti

Broj posjeta : 1350