Rektorat

E-mailE-mail servis omogućava pojedinačnim korisnicima slanje i prijem elektronske pošte na sledećim e-mail serverima u CIS-u: 

 • ac.me - namijenjen nastavnom osoblju Univerziteta Crne Gore, zaposlenima u naučno-istraživačkim centrima i drugim AMUCG članicama 
 • live.ac.me - namenjen studentima Univerziteta Crne Gore i korisnicima drugih AMUCG članica

Korišćenje servisa elektronske pošte podrazumeva sledeće: 

 • dobijanje email adrese u obliku: korisnik@ac.me ili korisnik@live.ac.me , 
 • slanje i prijem elektronske pošte, i to putem:
 • web servisa - sa proizvoljne lokacije korišćenjem proizvoljnog web browser-a (tzv. web-mail), 
 • POP3 i IMAP4 servisa - sa korisničkog računara (npr. korišćenjem Microsoft Outlook ili Outlook Express programa);
 • 100 MB korisničkog prostora na disku

NAPOMENA: U slučaju prekoračenja inbox prostora, CIS može privremeno povećati kvotu do rješavanja problema.

Za dobijanje e-mail adrese neophodno je da administrator mreze posalje neophodne podatke za otvaranje mail naloga na mail cis@ac.me, i to:

 • Ime i Prezime
 • Predlog za username (u komunikaciji dogovoriti drugi, ako trazeni ne bude slobodan)
 • JMBG
 • Kontakt telefon
 • Zvanje (akademsko (profesor, saradnik), strucno(laborant, lektor) i neakademsko osoblje) 

Pri realizaciji ovog servisa, CIS sprovodi sledeće aktivnosti: 

 • otvaranje korisničkih imena (e-mail adrese) na serverima,
 • održavanje pune funkcionalnosti e-mail servisa, 
 • monitoring rada servisa,
 • zaštita servera od potencijalnih napada, 
 • sprovođenje anti-spam politike, 
 • arhiviranje sistemskih logova o korišćenju servisa, 
 • tehnička podrška.

Kontakt i podrška u slučaju problema: mail@ac.me

Promjena lozinke moguća je preko programa za provjeru e-mail-a : www.mail.ac.me. Ulogujte se na Vaš nalog i unutar njega je moguće izvršiti promjenu lozinke.

Uputstva za korištenje webmail klijenta možete preuzeti ispod teksta.

Uputstvo za promjenu lozinke možete preuzeti ispod teksta.

Uputstva za podešavanje za Microsoft klijente možete preuzeti ispod teksta.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print