Pravni fakultet

Biografija - Spaić Aneta
Biografija - Spaić Aneta

Rođena 27. 9. 1981g. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu. 

Srednju školu završila na United World College u Trstu 2000g. (diploma međunarodnog bakalaureata srednjih škola). 

Diplomirala 2004g. na Pravnom fakultetu u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 10. 

Dobitnik nagrade grada Podgorice „19. decembar“ i studentskih nagrada na svakoj godini studija. Nagradjena Poveljom Univerziteta Crne Gore kao najbolji student društvenih nauka za dvije akademske godine. 

Laureat CANU-a za podsticanje nauke i umjetnosti 2005g. 

Magistrirala 2005g. na Pravnom fakultetu Kyushu Univerziteta u Japanu, kao stipendista japanske vlade. 

Doktorirala 2009g. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa disertacijom “Ostvarivanje uniformnosti u primjeni prava medjunarodne prodaje robe”. 

U periodu 2005-2009g. asistent na Pravnom fakuktetu Univerziteta CG.

U akademsko zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabrana godine 2009g. 

U akademsko zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore izabrana 2015 godine. Izvodi nastavu na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta CG na predmetima: Poslovno pravna klinika, Osnovi prava, Međunarodno poslovno pravo, Medijsko pravo, i Pravo EU. 

Od 2010g.  nacionalni korespodent Crne Gore u UNCITRAL-u. 

Od 2011g. član Centra za mlade naučnika CANU, a od 2014g. član Akademije mladih naučnika u Berlinu. 

Od 2005g. arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže Crne Gore, a od 2013g. na listi medijatora Centra za medijaciju Crne Gore.

Tokom 2011g. bila gostujući profesor - istraživač na American Univeristy, Washington College of Law, SAD. U proljećnom semestru 2013g. predavala Međunarodno poslovno pravo, kao profesor po pozivu, na jednom od najprestižnijih pravnih fakulteta u SAD-u, Washington and Lee Law School, Virdžinija. 

Učesnica je većeg broja konferencija i simpozijuma od kojih naročiti značaj imaju: Academy of Criminal Justice Sciences, Dalas; UNCITRAL, Online dispute resolution – Beč; Post-doctoral colloquium of South-East Europe, Zagreb; Univerisity of Chile, Santjago; Washington College of Law, Vašington; Pace Law school, Njujork; University of Florida, Gejnsvil, Florida, The Hague Academy of International Law, Hag; Arbitration Conference and Pre- Moot, Beograd; Together in Europe, Sofija; Drafting of the International Agreement on RESPA, Pariz; Bologna process in EU, Rim; Washington and Lee University, Virdžinija; Understanding Human Rights, Graz; Human Rights protection, Dortmund. 

 

(Ko)autorka je nekoliko monografija i značajnog broja tekstova u indeksiranim međunarodnim časopisima. Najznačajniji su:  Decriminalization of defamation –The Balkans case a temporary remedy or a long term solution?, Media access to juvenile proceedings: Balancing the tightrope between privacy rights and freedom of the press, Building Legal Competency, Commercial and Economic Law in Montenegro KLUWER LAW INTERNATIONAL, Interpreting Fundamental Breach, CAMBRIDGE University Press, Surveillance Technology and  Reasonable Expectation of Privacy,  OXFORD Press, Media Law in Montenegro, KLUWER LAW INTERNATIONAL.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.