Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Miranović Predrag
Biografija - Miranović Predrag

Školovanje:

BSc Fizika, Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

1990-1993 MSc Fizika, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1993-1996 PhD Fizika, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

Doktorska disertacija Magneto-elastični efekti u anizotropnim superprovodnicima

Mentor: Ljiljana-Dobrosavljević-Grujić

 

Profesionalne pozicije:

1996-2001 Docent na Univerzitetu Crne Gore

1997-1998 Lecturer na Univerzitetu u Tokiju, Japan

1997-1999 Naučni saradnik, Institut za Fiziku, Zemun, Srbija

2001-2003 Stipendista Japanskog društva za promociju nauke na Univerzitetu u Okayami, Japan

2006- Redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore

2004-2006 Predsjednik Društva fizičara Srbije i Crne Gore

2003- 2014 Član Senata Univerziteta Crne Gore

2007- 2008 Prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore

2007- 2010 Član Nacionalnog savjeta za naučno-istraživačku djelatnost.

2008-2014 Rektor Univerziteta Crne Gore

2008- Vanredni član CANU

 

Nagrade i stipendije:

Plaketa Univerziteta Crne Gore kao najbolji diplomirani student Univerziteta za školsku 1989/90.

Nagrada CANU iz fonda Petra Vukčevića za uspjeh u istraživačkom radu u periodu 1993-1995.

Postdoktorska stipendija stipendija Japanskog društva za promociju nauke za period 2001-2003

 

Studijski boravci:

1996 (Decembar) Ames National Laboratory, Ames, Iowa, USA (prof. V. G. Kogan)

1997 (April) Ames National Laboratory, Ames, Iowa, USA (prof. V. G. Kogan)

1997-1998 Faculty of engineering, University of Tokio, Japan (prof. K. Miya)

1998 (Avgust) Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA (prof. D. K. Christen)

2001-2003 Department of Physics, Okayama University, Japan, (prof. K. Machida)

2004 (Januar) Department of Physics, Okayama University, Japan, (prof. K. Machida)

2006 (Januar) Department of Physics, Okayama University, Japan, (prof. K. Machida)

2007 (Januar) Department of Physics, Okayama University, Japan, (prof. K. Machida)

2008 (Januar) Department of Physics, Okayama University, Japan, (prof. K. Machida)

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.