Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Obradović Danko
Biografija - Obradović Danko

Rođen sam 2. marta 1962. godine  u Beranama. Osnovnu školu sam završio u Podgorici. Srednju školu (usmjereno obrazovanje – smjer biologija) sam završio u Gimnaziji u Podgorici.

Posle završene srednje škole upisao sam se na Prirodno-matemetički fakultet u Beogradu (odsjek za biologiju, studijski program za molekularnu biologiju i fiziologiju). Posle odsluženja vojnog roka, otpočeo sam studiranje 1981. godine i diplomirao 1987. godine.

Od septembra 1988. godine do juna 1991. godine bio sam na postdiplomskim studijama na Univerzitetu ”Seton Hall„ (Department of Biology) u Nju Džersiju SAD. Tom prilikom sam odbranio magistarsku tezu ”A Novel Fluorometric Method for Monitoring Virus Replication in Response to Heavy Metals„. Diplomu sam nostrifikovao na biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Oktobra 1991. godine sam počeo istraživanja u Institutu bioorganske hemije Akademije nauka SSSR (kasnije Ruska akademija nauka). Doktorsku disertaciju, koja je rezultat istraživanja u navedenom institutu, pod nazivom ”Transkribovane sekvence čovečijeg hromozoma 19„ odbranio sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine.

Od maja 2003. do septembra 2003. godine (4,5 mijeseca) sam bio na studijskom boravku u Kanadi na Univerzitetu ”Western Ontario„.

Vladam sa 2 strana jezika (čitam, govorim i pišem) – engleskim i ruskim jezikom.

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje

Od septembra 1988. godine do juna 1991. godine, u toku postdiplomskih studija na Departmanu za biologiju Univerziteta ”Seton Hall„ u SAD, radio sam kao asistent u nastavi (teaching assistant) i izvodio nastavu na predmetima Cell Biology Laboratory i Vertebrate Physiology Laboratory.

Asistent pripravnik sam postao na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici u maju 1992. godine.

Za asistanta na Odsjeku za biologiju PMF-a u Podgorici sam izabran u decembru 1992. godine.

U zvanje docenta sam izabran 1997. godine na PMF-u Univerziteta Crne Gore na predmetu Molekularna biologija.

Vanredni profesor sam postao na PMF-u Univerziteta Crne gore 2002. godine na predmetu Molekularna biologija.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.