Građevinski fakultet, 28.04.2017

Biografija - Radulović Milan



X

Rođen je 4. decembra 1982. godine u Podgorici, od oca Mićka i majke Rajke, rođene Danilović. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Podgorici. Diplomirao je 2006. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu (Univerzitet u Beogradu), na odsjeku za hidrogeologiju (petogodišnje studije, VII1 stepen; ekvivalentne sa Master studijama). Oktobra 2007. godine na istom fakultetu upisuje doktorske studije iz oblasti hidrogeologije, gdje je 27. aprila 2012. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Višeparametarska analiza prihranjivanja karstne izdani na primjerima iz sliva Skadarskog jezera”.

Usavršavanje je nastavio na evropskim institutima i univerzitetima gdje je završio više specijalističkih kurseva (IAMB Italija, CEHIUMA Španija, VITUKI Mađarska). U septembru 2009. godine je položio državni stručni ispit čime je stekao licencu za izradu geološke dokumentacije.

Prvo radno iskustvo je stekao u preduzeću „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, gdje je u periodu 2006-2008 radio na poslovima iz oblasti geologije, inženjerske geologije, hidrogeologije i zaštite životne sredine. U istom periodu honorarno je radio kao asistent na Građevinskom fakultetu, a u septembru 2008. definitivno i zasniva radni odnos sa fakultetom na mjestu saradnika u nastavi. U junu 2013. godine je izabran u akademsko zvanje docent. Trenutno drži natavu iz sledećih predmeta: Hidraulika podzemnih voda, Ekologija voda i tla, Primijenjena hidrogeologija, Zaštita i kvalitet voda, Inženjerska geologija, Geologija i Inženjerska ekologija.

Radio je na 7 međunarodnih hidrogeoloških projekata, od kojih su naročito veliki značaj imali projekti istraživanja podzemnih voda u slivnom području Mrtvog mora (Jordan). Takođe, učestvovao je na izradi geološke i hidrogeološke dokumentacije za potrebe realizacije brojnih projekata u Crnoj Gori, od kojih se izdvajaju veliki investicioni projekti kao što su regionalni vodovod za crnogorsko primorje i autoput Bar-Boljare (dionica Smokovac-Mateševo).

Član je Inženjerske komore Crne Gore (IKCG), kao i Internacionalne asocijacije hidrogeologa (IAH).

Autor je većeg broja naučnih radova publikovanih u domaćim i inostranim časopisima, monografijama i zbornicima (ukupno 31 rad). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, na kojima je izlagao radove iz svoje oblasti.

Njegov naučni doprinos u oblasti hidogeologije ogleda se posebno u razvoju metode za procjenu efektivne infiltracije u karstnim terenima (KARSTLOP metoda). Takođe, dao je značajan doprinos razumijevanju geneze karstnih terena.

Dobitnik je dva međunarodna priznanja, Dunavske nagrade za mladog istraživača 2014. godine i nagrade Internacionalne asocijacije hidrogeologa (IAH) za 2014. godinu.

Oženjen je, ima dvoje djece.

Dokumenti