Građevinski fakultet

Biografija - Radovanović Željka
Biografija - Radovanović Željka

Željka Radovanović, rođena Kovijanić, rođena je 1966. godine u Titogradu, gdje je završila osnovnu i srednju školu – gimnaziju „Slobodan Škerović“, smjer fizika – pomoćni istraživač u fizici. Diplomirala je na Konstruktivnom odsjeku Građevinskog fakulteta Univerziteta „Veljko Vlahović“ u Titogradu 1989. godine, sa diplomskim radom pod nazivom „Idejni projekat drumskog mosta preko rijeke Morače“.  

Nakon diplomiranja, od 1990. do 1992. godine, radila je u preduzeću „Lovćeninvest“, kao inženjer na gradilištu.  U preduzeću „Crnagoraput“ bila je u radnom odnosu od 1992. do 1993. godine sa radnim angažmanom u sektoru za izgradnju i rekonstrukciju puteva. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u radnom odnosu je od marta 1993. godine, u zvanju saradnika u nastavi za predmet Mostovi. Nakon sticanja magistrature izabrana je 1998. godine u zvanje asistenta za predmete: Mostovi, Teorija betonskih konstrukcija, Aseizmičko projektovanje i Građevinski materijali.

Poslijediplomske studije je završila na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odsjeku za betonske konstrukcije. Magistarski rad pod nazivom "Analiza uticajnih faktora na ponašanje zidanih konstrukcija pri dejstvu zemljotresa", urađen pod mentorstvom prof. dr  Mirka Aćića i prof. dr  Mihaila Muravljova, sa Građevinskog fakulteta u Beogradu i komentorstvom prof dr Predraga Gavrilovića, sa Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju iz Skoplja, odbranila je 1997. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju, pod naslovom „Uticaj temperature na armiranobetonske mostove sandučastog poprečnog presjeka“, urađenu pod mentorstvom prof. dr Mladena Ulićevića, odbranila je 2008. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore je izabrana 2011. godine, a reizabrana u isto zvanje 2016. godine.

U periodu angažovanja na Građevinskom fakultetu izvodila je nastavu na: osnovnim studijama studijskog programa Građevinarstvo (na predmetu Zidane konstrukcije), na specijalističkim studijama-smjer Menadžment i tehnologija građenja (na predmetu Tehnologija građenja objekata visokogradnje), kao i na osnovnim studijama studijskog programa Menadžment u građevinarstvu (predmeti: Betonske konstrukcije, Elementi zgrada, Tehnologija građenja objekata visokogradnje i Zidane konstrukcije). U svojstvu nastavnika na predmetima Osnove mostova (osnovni studijski program Građevinarstvo) i Betonski mostovi (specijalističke studije - konstruktivni smjer) angažovana je od školske 2015/16. godine.

Na Arhitektonskom fakultetu, od školske 2010/11. godine do danas, je angažovana u svojstvu nastavnika na predmetu Zidane i betonske konstrukcije.

Zaključno sa 2016. godinom objavila je 59 naučnih radova.

U periodu od 2013. do 2017. godine aktivno je učestvovala u radu Instituta za standardizaciju Crne Gore u oblasti usklađivanja standarda Crne Gore sa evropskim normama. 

Aktivno je angažovana u radu Inženjerske komore Crne Gore i trenutno je vršilac dužnosti predsjednika Uređivačkog odbora IKCG.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.