Medicinski fakultet

Biografija - Radunović Miodrag+
Biografija - Radunović Miodrag+

Miodrag Radunović

Mjesto i datum rođenja: Berane, 9. oktobar 1959. godine 

E-mail: radunovic.bobo@gmail.com , miodragr@ucg.ac.me

Orazovanje: 

1972 - Osnovna škola: “Vukašin Radunović”, Berane 

1976 - Gimanzija “Panto Mališić”, Berane

1982- Medicinski fakultet, Niš

1990- Specijalizacija: Opšta hirurgija, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd 

2000.- Postdiplomske studije: Medicinski fakultet, Beograd; Tema: “Anatomske odlike i mjerenje aproksimacione tezije mišića pri rešavanju defekata preponske regije”

2006- Doktorske studije: Medicinski fakultet, Beograd; Tema: „Obim operativne traume kod klasične i minilaparotomijske holecistektomije”

2008- Primarijat: Ministarstvo zdravlja Crne Gore

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2022. član Senata UCG; 

2021. dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

2019. član Medicinskog odbora CANU CG;

2019. član Radne grupe za pisanje izvještaja Izrade strategije razvoja Univerziteta Crne Gore, 2019-2024.;

2018. dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

2017. redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za predmet Hirurgija – oblast hepatobilijarna hirurgija;

2017.zaposlen u Kliničkom centru Crne Gore –Centar za digestivnu hirurgiju;

2016.Clan Medicinskog odbora Klinickog centra Crne Gore

2016.predsjednik Odbora za zdravstvo rad i socijalnu politiku u Skupstini CG

2015 -2016 Savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore

2015.2016. Clan Etickog komiteta Klinickog centra Crne Gore

2012 - 2015. Predavač na akademskim postdiplomskim studijama, primijenjenim  specijalističkim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici , smjer  Ekonomija javnog sektora, Menadzment u zdravstvu      

2012. Vanredni profesor, Medicinski fakultet u Podgorici, predmet: “Hirurgija – oblast: hepatobilijarna hirurgija” Univerzitet Crne Gore
2005. Predavac na Visokoj medicinskoj skoli na predmetima Hirurgija sa njegom, Osnovi propedevtike, Prva pomoc,

2009-2014. Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore

2007.- Docent, predmet: “Hirurgija – oblast:hepatobilijarna hirurgija”, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

2006-2009 - Ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore

2004-2006 - Hirurška klinika Klinički centar Podgorica

2004-2006. Saradnik u nastavi na predmetu: „Hirurgija“, Medicinski fakultet Univerzitet Crne Gore

1998-2004. Direktor JZU Opšta bolnica Berane

1997-2004. Predavač u Srednjoj medicinskoj školi Berane, predmet: „Hirurgija“

1984-1997. Hirurško odjeljenje Opšte bolnice Berane

1983-1985. Predavač u Srednjoj medicinskoj školi Berane

1982-1984. Dom zdravlja Berane

 -  Mentor na diplomskim, magistarskim, polaznim istrazivanjima i doktorskim studijama.

 *Spisak mentorstava dostupan po zahtjevu.

 

  PROFESIONALNE REFERENCE/ USAVRŠAVANJA:

- 31st International Congress of Endoscopic Surgery 20 - 23 June 2023 in Roma, Italy

- Treći kongres Udruženja endoskopskih hirurga Srbije Beograd, Srbija, 19-21. april 2023.

- LLL kurs – Oralna i enteralna klinička ishrana, Nutricia NUPENS, 24.02.2023. Budva

- Enteralna i parentaralna ishrana 17.12.2022. Podgorica

- Klinička nutricia – Savremeni stavovi u kliničkoj praksi, NUPENS, 14.10-16.10.2022. Budva

- SIMPOZIJUM ,,MELANOM - SAVREMENO LIJEČENJE I DIJAGNOSTIKA" 06.05.2022. Podgorica

- III SIMPOZIJUM UDRUŽENJA HIRURGA CRNE GORE “TUMORI JETRE-DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE“ BUDVA-HOTEL MEDITERAN-20-22. oktobar 2022.godine

- MODERN MANAGEMENT OF GI DISEASE Belgrade, Serbia 9 – 11 june 2022.

-  SIMPOZIJUM ,,KARCINOM ŽELUCA  - IMA LI NADE" 17.12.2021. Podgorica

 - 2021 maj KME - UCG,HEPMP, MF, “… Još po nešto o bolu”, Podgorica

- 2020 decembar KME - UCG,HEPMP, MF, “Bol peti vitalni znak”, Podgorica

- 19.10.2020.Whitehall Training CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT"ICH-GCP in English"( Certificate N : 00308 7691;Nick Deaney, C.Sci.,Course Director)

- 2020 februar KME- UCG,HEPMP, MF, Akutni bol u svakodnevnoj praksi, iskustva i izazovi, Podgorica

- 2019 decembar Edukativni skup: AMU - savremeni principi dijagnostike i liječenja ,CANU, KCCG, KCS, Podgorica

- 16.11.2019. Podgorica;Naučni skup"Bol ,značaj i liječenje" UCG, Medicinski fakultet, HEPMP (Higher Education Pain Medicine Project)

- 23-24.9.2019.Beograd; "The First Regional Meeting of IASGO in Belgrade:Postgraduate Course in HPB Surgery and Research"IASGO (Prof.drJacques Belghiti, Prof.Kyoichi Takaori, Prof.Dan G.Duda, Prof. Aleksandar Karamarkovic).

- 20.9.2019.Podgorica, Naučni skup "POLITRAUMA - zanemarena bolest savremenog doba"Klinički centar CG, CANU, Klinicki centar Srbije.

- 2019. mart Tuzla, III Simpozijum hirurga sa medjunarodnim ucescem." Komplikacije u digestivnoj i visceralnoj transplatacijskoj hirurgiji"

 -National meeting on health promotion in hospitalis /18-20.09.2018/, visit of prof.Hanne Tonnesen, WHO Expert, Podgorica

- 21-23.5.2015. Sedmi  medjunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" Banja Luka, BIH

- 8-11.10.2014. godine - First Congress of Physiotherapists of Montenegro with intrnational participation, Igalo, Montenegro

-10.11.2014."Dijabetes u trudnoci, djetinjstvu i adolescenciji u Crnoj Gori" KME, IZJZ,Udruzenje endokrinologa CG,Udruzenje ginekologa i akusera CG, Udruzenje pedijatara CG

- 30.6 – 4.7.2014. godine - ECPD VI International Summer School of cardiovascular diseases: Risk Factor Control, Diagnostic and treatment of Cardiovascular diseases, Milocer, Montenegro

- 30.5 – 1.6.2014. godine - ECPD Internatioanl Specialist School: Modern arschievements in prevention, therapy and rehabilitation of addictive diseases, Kotor, Montenegro

- 23-27.5.2014. godine - ECPD International Summer School Menagement of Haelth -Institutions: Haelth Care Systems of South Eastern Europe at the Crossroads View tothe Future After a Decade of Reforms, Milocer, Montenegro

- 2013.-Clan Uredjivackog savjeta Medical Journal of Montenegro,

- 26-28.06.2013. godine - Ministarska konferencija o univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, Istanbul, Turska

- 2013.godine (oktobar) - XIV Kongres drustva ljekara CG sa medjunarodnim ucescem, Becici, Budva, Crna Gora

- 17.9.2013. godine - EACCME-Postgraduate course-How to cure and maintain a haelthy stomach, Milocer, Montenegro

- Jun 2012.-29-th Meeting  of the South- eastern Europe Health Network;First Regional Conference on Organ Donation and Transplantation >Heart to the Region<-Beating towards self Sufficiency, Zagreb, Croatia.

Novembar 2012.-I Regionalni kongres "Suporativna terapija onkoloskih bolesnika" Sarajevo, BiH

-15-17.11.2012. godine - 6th Meeting of International Endohernia Society organizied by Serbian Hernia Society, Belgrade

-25-29.6.2012. godine - ECPD III International SUmmer School: Prevention and treatmentof Cardiovascular diseases, Milocer

-23.4.2012.-"Rano otkrivanje raka -  gdje smo danas"IzJZ , KME,Podgorica

-2011. godine godine - I Globalna ministartska konferencija o zdravim stilovima života i kontroli nezaraznih bolesti, Moskva

-19-20.11.2010. godine - 4th Intensive Balkan Telemedicine and E- Health Seminar, Podgorica

-2008-2009. godine - Član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

-14 – 17.12.2007. godine - Osnove menadžmenta u zdravstvu, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pržno – Sveti Stefan, Budva

-2004 - IX Centralno-evropski Kongres koloproktologije, Beograd

-2004 - VI Svjetski kongres hepato-bilijarne hirurgije, Vašington

-2004 - IV Simpozijum koloproktologije, Beograd

-2003 - II Internacionalni hernia Kongres, London

-2002 - XLI Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Tivat

-1998 - XX Kongres hirurga Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Zlatibor

-1995 - II Jugoslovenski kongres urgentne hirurgije i traumatologije, Budva

-1989 - XVIII Kongres hirurga SFRJ sa medjunarodnim učešćem, Sarajevo

 

Ostalo:

 - Škola endoskopije Klinika za gastroenterologiju VMA Beograd (prof.dr Milentije Petrović)

 - Bazični work shop iz laparoskopije KBC «Dragiša Mišović» Beograd

 - Work shop šivenja iz laparoskopije Hirurška klinika Medicinskog fakulteta Novi Sad

 - Edukacija iz laparoskopije Hirurška klinika Kliničkog centra Novi Sad, Opšta bolnica «Senta»

 - Work shopovi iz herniologije Hirurška klinika MF Niš

 - Inplantati Opšta bolnica Pančevo

 - Beztenziona tehnika Opšta bolnica Zrenjanin, Opšta bolnica Senta,Opšta bolnica Berane

 - Član Evropskog udruženja digestivnih hirurga – Evropean Digestive Surgery

  

Strani jezici:

 - Engleski jezik: kurs nivo B1, Uprava za kadrove.

 - Služi se njemačkim jezikom.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.