Medicinski fakultet

Biografija - Radulović Ljiljana
Biografija - Radulović Ljiljana

Rođena 18.7.1973 u Skoplju, Makedonija. Medicinski fakultet završila 2000 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je 2009 godine završila i specijalizaciju iz oblasti neurologije. Doktorant iz projekta pod temom “Prospektivna studija uticaja genetskih i faktora spoljašnje sredine na pojavu multiple skleroze u Crnoj Gori”. Doktorske studije iz oblasti kliničke medicine pohađa na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2001 do 2002 zaposlena kao lekar opšte prakse u Domu Zdravlja Podgorica, a od maja 2002 zaposlena na Klinici za neurologiju, KCCG. Od 2010 godine angažovana i kao saradnik u nastavi na predmetu neurologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Stekla licencu za izvođenje transkranijalnog doplera na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016 godine. Studijski boravak na Klinici za neurologiju 2010-11.god kroz EFNS department to department fellowship. Publikovala 3 radova na sci i sci exp listi, kao i radove u medjunarodnim časopisima sa redovnim publikovanjem, brojna kongresna saopštenja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.