Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Nikolić Irena
Biografija - Nikolić Irena

Ph.D. Irena Nikolić, vanredni profesor

 

Prof. dr Irena Nikolić je rođena 1971. god u Nikšiću. Diplomirala je na Metalurško – tehnološkom fakultetu, UCG 1994. god. Na istom fakultetu završila je postiplomske  (1998. god) i doktorske studije (2003. god.) Dosadašnji naučno-istraživački rad, Prof. dr Nikolić je ostvarila u oblasti ekstraktivne metalurgije, nauke o matrijalima  i zaštite životne sredine.  Najvećim dijelom taj rad je ostvaren u oblasti valorizacije industrijskog otpada ( pepela i metalurške troske) u  nove ekološki prihvatljive građevinske materijale. Publikovala je preko 80 naučnih radova od čega 16 u medjunarodnim časopisima (Journal of Crystal Growth, Hydrometallurgy, Materials Letters, Minerals Engineering, Construction and Building Materials, Waste Management... ).  Recenzirala je radove za časopise (Journal of hazardous materials, Construction and Building Materials, Environmental technology, Environmental Monitoring and Assessment, Desalination and Water Treatment, Journal of the Serbian Chemical Society, Environmental Engineering and Management Journal). Kao rukovodilac i saradnik učestvovala je u 6 naučno-istraživačkih projekata.