Metalurško-tehnološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Milić ČedomirX

Čedomir Milić, viši laborant

e-mail: batom@ac.me

Rođen u Titogradu, 1964. godine. Gimnaziju "Slobodan Škerović" u Titogradu, smjer: pomoćni istraživač u hemiji, završio je 1982. godine. Na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici radi od septembra 1993. godine.